University of Applied Sciences, Kiel

Kiel er en tysk havneby som mange nordmenn har hørt om pga. Kiel-fergen mellom Oslo og Kiel. Byen er sete for mange høyere utdanningsinstitusjoner og det er totalt ca. 30 000 studenter i byen. Her vil du trives god hvis du er glad i seilsport, shipping, historie og tysk mat og drikke.


Avtaletype: Erasmus
Land: Tyskland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

Antall plasser

5 semesterstudenter pr år innenfor System Engineering 

NB: Ved tilfeller hvor flere studenter søker vil vi sende inn en forespørsel til Kiel om de kan godta flere studenter. Stundetene med best karakter vil få førsteprioritet på de 5 sikkre plassene.

Opptakskrav

Engelsk på nivå B2 er anbefalt (Common European framework of reference of languages) 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om å søke utveksling.

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger/finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

Delstudiet i utlandet må forhåndsgodkjennes av instituttet/fakultetet.

30 ECTS i Tyskland tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

Høst: Oktober - Januar/Februar. Eksamener i januar kan forekomme, men universitetet forsøker å tilrettelegge eksamensavvikling før jul for utvekslingsstudenter.

Vår: Mars - August 

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Kiel tilbyr veiledning i prosessen og reserverer boligplass til USN stundeter. Mer informasjon om dette senere.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum til Tyskalnd.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.