Reiselivsledelse ved University of the Sunshine Coast

Kristin er 21 år og studerer bachelor i reiselivsledelse på campus Ringerike. Hun reiste på utveksling til Australia og University of the Sunshine Coast (USC).


f

Jeg ønsket å reise på utveksling da jeg synes det var relevant for utdanningen jeg tar, samt at jeg elsker å reise. Følte det var en én gang i livet-opplevelse. I tillegg følte jeg meg sikker på at det ville gå fint med fag på engelsk, da jeg tidligere gjennom studiene hadde fag som gikk på engelsk både muntlig og skriftlig. Gode resultater her og interesse gjorde at det var et sterkere ønske om å lære fra andre forelesere i verden.

Nyttige fag og nytt undervisningsopplegg

På USC tok jeg fagene Cross-Cultural Management, Sustainable Tourism, Leisure and Event Management, Sport and Event Marketing og Marketing Communications. Jeg var positivt overrasket over fagene og har fått tatt i bruk det jeg har lært nå i de fagene jeg tar ved HSN dette semesteret. 

Den største forskjellen på å studere i Australia og Norge, vil jeg si at var skoletiden. I Australia har de delt opp i Lecture og Tutorial. Her brukes det to timer på å forelese om stoffet for uken og én time der man snakker om stoffet i mindre grupper. Dette gjorde at man ikke bare kom tettere på faget, men også de man studerer med (når man er forholdsvis store klasser). Det er i tillegg mye lettere å følge med da de er utstyrt med skjermer bakerst i auditoriene slik at foreleserne snakker mer ut i rommet enn å måtte snu seg ved en PowerPoint-presentasjon. Dette er noe vi ikke har i Ringerike. For ikke å snakke om mer konsist stoff på to timer, enn vanligvis fire timer her hjemme.
En annen forskjell er når det gjelder oppgaver. Der var det mer å gjøre gjennom hele semesteret, da oppgavene telte prosentvis. Ofte er dette oppgaver som går omtrent månedlig, mot her i Norge da vi har en i midten av semesteret (obligatorisk innlevering/prøve) og en eksamen/oppgave til slutt. Det positive med denne måten å legge det opp på er at man må jobbe jevnt gjennom hele semesteret og det er ikke mulighet for skippertak (for deretter å glemme raskt det som er lært). Det negative er at man til slutt føler at man ikke får gjort sitt beste på hver oppgave, da de krever mye og ofte går tett opp mot hverandre.
Når man ser  skolene opp mot hverandre er det fler forskjeller enn likheter. Dette fordi skolen jeg gikk på, University of the Sunshine Coast er så mye større og mer utviklet enn HSN Ringerike. Det gjør at de gjerne krever mer, men har også flere tilbud fagmessig.

Unike opplevelser og noen utfordringer

kristinDet var mye som var spennende med å studere i Australia. For eksempel bare det å gå til skolen hver dag og oppleve at kenguruer hoppet rundt deg svært spesielt. I tillegg til studiene fikk jeg i tillegg oppleve å klappe kenguruer 

og emuer, holde koala, snorkle ved Great Barrier Reef , prøve surfing, padle board og kajakking i høye bølger, og klatre høye fjell i Blue Mountains i Sydney. I tillegg fikk jeg sett soloppgang på Fraser Island, og gjennom studietur der sett turisme fra et mer miljøvennlig perspektiv. Det å bruke slike omgivelser for læring var veldig gøy og spennende. Likevel vil jeg si at det mest spennende og givende var å møte så mange forskjellige personer fra forskjellige land og kulturer. Dette er uten tvil det mest minnerike.

Jeg opplevde en del utfordringer på turen som måtte takles. Med to nødlandinger, ødelagt bagasje og om-booking av fly, alt før jeg kom frem til Sunshine Coast. Under oppholdet var det også ting som gikk galt, men en utfordring er noe som man aldri kan forutse og må lære å takle. Spesielt for en reiselivsstudent er dette erfaring å ta med seg.
Skolemessig var det å tilpasse seg arbeidsmengden, deres metoder for oppgaveskriving, samt forventninger til arbeid, svært vanskelig i starten. På forhånd trodde jeg det skulle være mindre stressende, men likevel klarte jeg dette.
Det var noe lettere å tilpasse seg kulturen og klima enn antatt. Folk var veldig imøtekommende og språkmessig hadde jeg svært lite problemer.

Jeg mener at det er menneskene som gjør stedene man er. For min del var det helt klart de jeg ble kjent med som gjorde hver dag til en bra dag. Man hadde nesten hele tiden noe å bedrive tiden med slik av man unngikk å føle den store hjemlengselen. I tillegg er det å nesten bare snakke engelsk en positiv ting i mine øyne. Jeg trivdes med å bruke språket, ofte bedre enn norsk, også i skolesammenheng.

"Det beste semesteret jeg har hatt"

Jeg kan ikke engang utrykke hvor mye jeg anbefaler andre studenter å reise til utlandet for utveksling. Dette er det beste semesteret jeg har hatt både læringsmessig og personlig. Faglig, som jeg nevnte tidligere, er noe jeg i dag ser sammenhenger med i andre fag. I tillegg har utenlandske studiesteder andre fagtilbud som kan være interessante.

For et studie i reiselivsledelse er alle fagene satt når man søker seg inn på bacheloren. I utlandet får man mulighet til å finne fag som man selv ser er interessant og velger spesifikt ut temaer. Mange forskningsartikler vi tar i bruk i studiene er på engelsk. Å lære direkte fra enkelte forelesere som har skrevet slike er veldig inspirerende og gir ønske om videre kunnskap. Om man selv gjør en innsats i studiet, så vel som det sosiale, vil man få mye igjen for det i videre læring og jobbsammenheng.
Å reise på utveksling gjør at man lærer mye om seg selv. I tillegg kan det være motiverende å komme bort fra studiehverdagen i Norge etter to år med studie, og få ny inspirasjon gjennom et utvekslingsopphold. 

Du får ikke bare ny kunnskap gjennom studiet, men også minner og venner for livet.

Les mer om vår avtale med University of the Sunshine Coast her

Lik HSN utveksling på facebook 

Interessert i reiselivsledelse? Les mer om studiet og søk opptak

Liste over utvekslingsmuligheter for studenter i reiselivsledelse