Aalborg Universitet


Avtaletype: Erasmus
Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

Utveksling: 

USN har to plasser for et semester hver pr. år innen Erasmus+ programmet.

Fagområder: Teknologi

Opptakskrav: 

  • Språkkrav: Ingen språkkrav på danskspråklige kurs. For engelskspråklige kurs vil det være krav om B2-nivå, og studenter vil få tilsendt en språktest i forkant av oppholdets begynnelse.

Skolepenger/finansiering: Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig.
Klikk her for å lese mer om utveksling gjennom Erasmusordningen.

Semesterstudier støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Mer informasjon finner du her.

Godkjenning av studiepoeng: Før utreise vil emnene som skal tas bli forhåndsgodkjent. Dersom alle emner tas som avtalt, vil de bli godkjent som en del av graden din ved USN.

Semesterinndeling: Høstsemester: 1. september – 31. januar (eksamener i januar. Vårsemestret: 1. februar – 30. juni (eksamener i juni)

Bolig: Studenter kan søke via AAUs boligkontor, men man kan dessverre ikke garantere en bolig.

Praktisk info om utveksling