Academy of Fine Arts and Design in Bratislava


Avtaletype: Erasmus
Land: Slovakia
Institusjonens hjemmeside: Academy of Fine Arts and Design in Bratislava
Til inspirasjon:


  • For fagretningene: Kunst og design
  • Karakterkrav: Ingen.
  • Språkkrav: For å kunne dra ut på Erasmus+, må du ta EUs elektroniske språktest med minimum B2 som resultat.
  • Skolepenger og finansiering: USN-studenter er på utvekslingsopphold og betaler ikke skolepenger. Studenter på Erasmus-utveksling får også Erasmusstipend. Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. 
  • Godkjenning av studiepoeng: 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.
  • Semesterinndeling: Semester 1: september - februar. Semester 2: februar - juni. 
  • Bolig: AFAD tilbyr studentboliger til utvekslingsstudenter.

Praktisk info om utveksling