UC Syddanmark

UC Syd avløste det tidligere CVU Sønderjylland etter utdanningsreformen i Danmark i 2008, og ble i 2011 fusjonert med University College Vest til University College Syddanmark. Lærestedet har fokus på profesjonsutdanninger, og har tilbud om 13 forskjellige utdanninger fordelt på fem campuser ( Kolding, Haderslev, Aabenraa, Esbjerg og Sønderborg). Studentantallet er per 2012 ca. 5 500.


Land: Danmark
Institusjonens hjemmeside: UC Syddanmark
Kurskatalog: Uddannelser

logo

Antall plasser

Erasmus+

2 semesterplasser bachelor i sykepleie  (4.semester: sykehuspraksis, 5.semester: hjemmesykepleie/psykiatri)

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: ingen.

Levert søknadsskjema og karakterutskrift innen fristen.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som i 2015 var på ca. 400 euro per måned.

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN.

Søknadsfrister

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: August-desember
  • Vårsemester: Januar-juni

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig, men universitetet kan hjelpe deg med å finne alternativer.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum for å studere i Danmark.

Praktisk info om utveksling