Jade Hochschule

Jade Hochschule er lokalisert ved tre campuser i hhv. Oldenburg, Elsfleth og Wilhelmshaven i Nord-Tyskland. Jade har spesielt fokus på teknologiske studier og har kurs tilrettelagt for maritime fag. Det maritime fakultetet er lokalisert i Elsfleth.


Avtaletype: Erasmus
Land: Tyskland
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

Antall plasser

To plasser innen skipsfart og logistikk.

Opptakskrav

Karakterkrav: ingen.

Språkkrav: Tilfredsstillende engelsk, B1 i tysk hvis du planlegger å ta tyskspråklige kurs. Tyskkunnskaper er derfor en stor fordel. Du kan ta et intensivkurs i tysk i forkant av semesterstart. Forutsatt en varighet på minst fire uker, kan Lånekassen gi språkstipend for dette kurset.

Skolepenger og finansiering

USN-studenter betaler ingen skolepenger, og får Erasmus-stipend som studieåret 2016/2017 er på ca. 350 euro per måned.

Semesterstudier kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. 

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling. 

Kandidatene blir vurdert og rangert og deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: Oktober - Februar
  • Vårsemester: Februar -Juli

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig, men universitetet er behjelpelig med å gi deg kontakter.

Visum

Studenter fra USN trenger ikke visum for å studere i Tyskland.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. Studenter i Europa må også ha helsetrygdkort fra HELFO. 

Praktisk info om utveksling