Muligheter for delstudier i utlandet i lektorutdanning i historie

Studiet gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av studiet. Ta kontakt med din programkoordinator angående når og hvor du kan reise ut. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med din programkoordinator. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling