University of South Australia (UNiSA)


Avtaletype: Study Abroad
Land: Australia
Institusjonens hjemmeside: University of South Australia - home page
Kurskatalog: Kurskatalog for Study Abroad-studenter
Til inspirasjon:


  • Karakterkrav: UNISA krever at du har "good academic standing", som betyr at du bør ha et snitt rundt C.
  • Språkkrav: Minimum 4 i snitt fra engelsk på vitnemål fra videregående skole (evt dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land kan telle positivt) eller TOEFL (internet based) score 79 eller IELTS score 6.0
  • Skolepenger og finansiering: I 2019 er skolepengene for study abroad opphold ved UNISA på AUD$  9 900 per semester.  Studenter fra USN får AU$ 1000 i rabatt fra "Study Abroad - tuition fee", og betaler dermed AUD 8 900 pr semester.
  • Godkjenning av studiepoeng: Du må ta minimum fire kurs à 4.5 units per semester, totalt 18 units
  • Semesterinndeling: Midten av juli til slutten av november (norsk høstsemester/ "study period 5"). Slutten av februar til slutten av juni (norsk vårsemester/"study period 2").
  • Bolig: Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Universitetet har et eget servicesenter som hjelper deg med å finne bolig. Du kan leie privat i hus/leiligheter eller i såkalte "residencial colleges", som tilsvarer studenthybler. Merk at universitetet ikke eier disse. Det er rikelig med muligheter til å leie privat. Les mer her.

Praktisk info om utveksling