Lublin University of Technology

Lublin er Polens niende største by med nesten 350.000 innbyggere. Universitetet har 12.000 studenter og vokser stadig. Fokusområder er teknologi og innovasjon.


Avtaletype: Erasmus
Land: Polen
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

lublin

Antall plasser

Erasmus

2 plasser per semester.

Opptakskrav

Ingen spesielle karakterkrav eller språkkrav.

Levert søknad og karakterutskrift innen fristen.

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om utveksling. Kandidatene blir vurdert og rangert og listen over studenter som er aktuelle blir deretter sendt til Lublin. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN

Semesterinndeling

  • Høst: oktober-februar
  • Vår: februar-juli

Bolig

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig. Du kan søke om studentbolig via universitetet, se mer her.

Visum

Studenter trenger ikke visum for å studere i  Polen.

Forsikring/Vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

Praktisk info om utveksling