Utvekslingsmuligheter for master i optometri og synsvitenskap

Du kan reise på utveksling til utlandet som del av ditt feltarbeid/prosjektarbeid i 3.semester.


Studenter som tar master i optometri og synsvitenskap har muligheten til å inkludere en periode på minst tre måneder i utlandet, som en del av forskningsprotokollen. Vi anbefaler at du i din planlegging av masteroppgaven inkluderer dette, og at du sammen med veileder kommer frem til faglig opplegg rundt perioden i utlandet. 

Da dette er en del av din masteroppgave, vil det være mulig å reise utenfor avtaleporteføljen til USN. 

For å søke om utveksling, må intern søknad leveres senest 1.februar. I denne må forskningsprotokollen legges ved, hvor perioden i utlandet er beskrevet og godkjent av veileder. 

Ønsker du å reise til en av USNs partnere for å skrive masteroppgaven der, har vi alternativene i oversikten nedenfor å velge blant, i tillegg til at studenter selv også kan velge feltarbeid eller opphold hos andre partnere. 

Studenter søker via søknadsweb. Skjemaet åpner 15.desember og stenger 1.februar, 2020. 

Praktisk info om utveksling