Muligheter for delstudier i utlandet for siviløkonomstudenter

Siviløkonomstudiet gir deg flere muligheter for delstudier i utlandet. På lavere grad er det tilrettelagt for utreise i 5. semester med mulighet for forlengelse til 6. semester. På Masternivå er det tilrettelagt i 9. semester ( dvs 3. semester i løpet av det toårige masterstudiet). Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Du skriver forprosjektet samme semester som du er på utveksling. Men det tilrettelegges slik at det kan kombineres med et utenlandsstudium.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for  veiledning (international@usn.no). Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling