Liverpool Hope University

Utveksling for Idrett og Kroppssøving


Avtaletype: Erasmus
Land: Storbritannia
Institusjonens hjemmeside: www.hope.ac.uk/
Kurskatalog: www.hope.ac.uk/international/partnershipsstudyabroadexchange/incomingexchange/

Utsikt Winchester by

Klikk her for å lese reisebrev fra Storbritannia

 

BREXIT:

Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmusprogrammet. Vi anbefaler alle USN studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på campus for mer informasjon og mulige alternativer.

Praktisk info om utveksling