Praksis i utlandet etter endt grad

Sarah og venninner med leilighetskontrakt på utveksling

Visste du at du kan få et stipend på 560-610* Euro i måneden for å ta praksis i utlandet etter endt utdanning? USN lyser ut praksisstipend i EU-land for deg som snart er ferdig med utdanningen.


Hvis du får en praksisplass i et av EU-landene, kan du søke om et Erasmus+ stipend på mellom 560-610* EUR i måneden (avhengig av hvilket land du skal til), i tillegg til eventuell lønn eller stipend du får fra arbeidsgiver (*2021). Dersom du avslutter graden din ved USN nå til sommeren eller i vinter, kan du begynne å se etter praksisplasser/internships i EU/EØS-landene.

Høykostland: Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia

Lavkostland: Øvrige programland

Dette er en unik mulighet til å få relevant internasjonal arbeidserfaring og knytte nettverk som nyutdannet! Praksisopphold etter endt grad har et stort potensiale, da oppholdet ikke kommer i veien for din studieprogresjon.

Praksisplassen kan være hos; bedrifter, organisasjoner, institusjoner, ambassader, faste delegasjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt reise på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (hver student kan nemlig være på Erasmusopphold på opptil 12 måneder totalt i løpet av sin grad).

Eksempel:
Dersom du har vært på på utveksling i 4 måneder og fått Erasmus+ stipend, kan du reise ut på Praksis etter endt grad, og få støtte for 8 måneder.

 

Krav til praksis i utlandet etter endt grad- hvordan?

 • Du må selv finne frem til en praksisplass innenfor EU/EØS-landene
 • Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, offentlig eller privat
 • Praksisoppholdets varighet må være minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder
 • Praksisoppholdet må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden
 • Praksisplassen må godkjennes av fakultet/institutt
 • Seksjon for internasjonalisering har et begrenset antall stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkerne bli vurdert og tildelt stipend etter karaktersnitt. Dersom karaktersnittet er likt, vil studenter som ikke har reist på utveksling tidligere bli gitt forrang.

 

Hvordan søke?

En tre-parts praksisavtale må fylles ut: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

 • Du og arbeidsgiver fyller ut den delen av praksisavtalen som heter "Before the mobility"
 • Legg ved arbeidskontrakten og stillingsbeskrivelsen for praksisoppholdet fra arbeidsgiver

 

Søknadsskjema:

Klikk her for å sende inn en søknad om praksis i utlandet etter endt grad.

Søknadsfrister:
1. mai for utreise påfølgende høst, 1. november for utreise påfølgende vår.

 

Får du tilbud om stipend må du:

 • Ha fått en skriftlig avtale med praksisstedet ditt
 • Være tilstrekkelig forsikret
 • Betale semesteravgift til USN
 • Signere Erasmsuspapirene du får fra vår Erasmuskoordinator innen tidsfristene vi oppgir
 • Levere rapport etter endt opphold
   

Hvor kan du finne praksisplass/internship?

Det finnes noen gode nettsider når du skal lete etter praksisplass, for eksempel:

Spørsmål om praksis i utlandet etter endt grad?

Kontakt oss i seksjon for internasjonalisering.

Praktisk info:

Søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjemaet for praksis etter endt utdanning
 

Søknadsfrister:

1. mai for utreise påfølgende høst, 1. november for utreise påfølgende vår.
 

Kjekt å vite om denne typen praksis:

 • Du får ikke støtte fra Lånekassen gjennom denne praksisen, men du kan få Erasmus-stipend
 • Du må betale semesteravgift
 • Du kan motta annen finansiell støtte
 • Dette Erasmus+ programmet krever at du har helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring (gjerne gjennom ANSA).
   

Spørsmål om praksis i utlandet etter endt grad?

Kontakt oss i seksjon for internasjonalisering.