Praksis i utlandet etter endt grad

Sarah og venninner med leilighetskontrakt på utveksling

Visste du at du kan få et stipend på 610-660 Euro i måneden for å ta praksis i utlandet? USN lyser nå ut 3-5 stipend for praksis i Europa for deg som snart er ferdig med utdanningen.


USN lyser ut 3-5 stipend for praksis i Europa, innen første året etter endt grad. Dersom du avslutter graden din nå til sommeren kan du se etter praksisplasser/internships i Europa. 

Dersom du finner en praksisplass kan du søke om et Erasmus+ stipend hvor du får mellom 610-660 EUR i måneden, i tillegg til eventuell lønn eller stipend du får fra arbeidsgiver. Dette er en unik mulighet til å få relevant internasjonal arbeidserfaring og knytte nettverk som nyutdannet! Praksisopphold etter avsluttet grad har et stort potensiale, da oppholdet ikke kommer i veien for din studieprogresjon.

Praksisplassen kan være hos; bedrifter, organisasjoner, institusjoner, ambassader, faste delegasjoner og skoler i alle EU-land, inkludert Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia eller Tyrkia (unntatt EU-institusjoner og nasjonalkontor for Erasmus+). Du kan ikke søke om stipend til en praksisplass i Norge.

Selv om du har vært på Erasmus+-utveksling i løpet av studiene, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad (hver student kan nemlig være på Erasmusopphold på opptil 12 måneder totalt i løpet av sin grad).

Eksempel:
Dersom du har vært på på utveksling i 4 måneder og fått Erasmus+ stipend, kan du reise ut på Praksis etter endt grad, og få støtte for 8 måneder.

 

Krav til praksis i utlandet etter endt grad- hvordan?

 • Du må selv finne frem til en praksisplass innenfor EU/EØS-landene
 • Praksisplassen kan være i en bedrift, organisasjon eller virksomhet, offentlig eller privat
 • Praksisoppholdets varighet må være minimum 3 måneder og maksimum 12 måneder
 • Praksisoppholdet må starte i semesteret rett etter at du har avsluttet graden
 • Praksisplassen må godkjennes av fakultet/institutt
 • Seksjon for internasjonalisering har en begrenset mengde stipendmidler. Hvis det kommer inn mange søknader vil søkerne bli vurdert og tildelt stipend etter karaktersnitt.

 

Hvordan søke?

En tre-parts praksisavtale må fylles ut: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

 • Du og arbeidsgiver fyller ut den delen av praksisavtalen som heter "Before the mobility"
 • Legg ved arbeidskontrakten og stillingsbeskrivelsen for praksisoppholdet fra arbeidsgiver

 

Søknadsskjema:

Klikk her for å sende inn en søknad om praksis i utlandet etter endt grad.

Søknadsfrister:
1. mai for utreise påfølgende høst, 1. november for utreise påfølgende vår.

 

Får du tilbud om stipend må du:

 • Ha fått en skriftlig avtale med praksisstedet ditt
 • Være tilstrekkelig forsikret
 • Betale semesteravgift til USN
 • Signere Erasmsuspapirene du får fra vår Erasmuskoordinator innen tidsfristene vi oppgir
 • Levere rapport etter endt opphold
   

Hvor kan du finne praksisplass/internship?

Det finnes noen gode nettsider når du skal lete etter praksisplass, for eksempel:

Spørsmål om praksis i utlandet etter endt grad?

Kontakt oss i seksjon for internasjonalisering.

Praktisk info:

Søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjemaet for praksis etter endt utdanning
 

Søknadsfrister:

1. mai for utreise påfølgende høst, 1. november for utreise påfølgende vår.
 

Kjekt å vite om denne typen praksis:

 • Du får ikke støtte fra Lånekassen gjennom denne praksisen, men du kan få Erasmus-stipend
 • Du må betale semesteravgift
 • Du kan motta annen finansiell støtte
 • Dette Erasmus+ programmet krever at du har helseforsikring, ulykkesforsikring og ansvarsforsikring (gjerne gjennom ANSA).
   

Spørsmål om praksis i utlandet etter endt grad?

Kontakt oss i seksjon for internasjonalisering.