Finansiering

To gutter sitter ved havet og prater

Det finnes ulike støtteordninger for studenter som har fått innvilget og godkjent et studieopphold i utlandet.


Lånekassen

 1. Oppholdet må være godkjent av det norske lærestedet ditt som en del av utdanningen du er i gang med i Norge

 2. Oppholdet skal ikke føre til at du blir forsinket i utdanningen din

 3. Du må være tatt opp ved det utenlandske partneruniversitetet

 4. Du må ikke være mer enn ett år forsinket i studiene dine

 5. Du må være fulltidsstudent under studieoppholdet i utlandet

 6. Du må ha levert utfylt og signert Learning Agreement til studieveileder, som deretter har registrert deg som utvekslingsstudent.
   

Du kan få støtte fra Lånekassen i form av:

 • Basisstøtte - Utdanningslån og -stipend (samme som når du er i Norge).
 • Reisestøtte (beregnet utfra hvor du skal, faste satser).
 • Skolepengestøtte (inntil rundt 120 000 per år, dersom du skal betale skolepenger, gis delvis som lån og delvis som stipend). Dette kommer i tillegg til utdanningslån og stipend.
 • Språkstipend (til forberedende språkstudier dersom du skal studere på et annet språk enn engelsk).
 • Enkelte utdanningsinstitusjoner i utlandet ber om tilsendt finansieringsbevis/ Completed Affidavit of Financial Support. Dette er et skjema fra Lånekassen som kan skrives ut på: http://app.lanekassen.no/forelopiguttalelse/


Ytterligere informasjon om dette får du fra Lånekassen
 

Erasmus-stipend

Dersom du har fått en utvekslingsplass ved en av Erasmus-partnerne til USN, har du rett på Erasmus-stipend i inntil 12 måneder. Erasmus gjelder kun innenfor EU/EØS hvor vi har en Erasmus-avtale, og ikke til partnere utenfor disse landene. Klikk her for å lese mer om Erasmusordningen via USN her.
 

Nordplus-stipend 

Dersom du har fått innvilget utveksling til en av USNs Nordplus-partnere, kan du ha rett på Nordplus-stipend for opphold i inntil 10 måneder. Du kan også få et reisestipend.

Mer informasjon om Nordplus-stipend finner du her.


Andre finansieringsmuligheter

Dersom du ønsker å sjekke ut andre finansieringsmuligheter, bør du gå inn i Legathåndboken, som samler alt av ulike stipender og legater i Norge. Her kan det være muligheter for den som leter etter private finansieringsalternativer.

Legathåndboken finner du her.

 

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.