Forhåndsgodkjenning av fag og praksis i utlandet

To bøker ved siden av bokhylle

Etter at du har mottatt nominasjonsbrev fra seksjon for internasjonalisering må du fylle ut en forhåndsgodkjenning av fag (Learning Agreement). Fagene eller praksisen du tar i utlandet må være godkjent av USN før du kan søke Lånekassen om finansiering og før du reiser.


Slik går du frem for å få forhåndsgodkjenning:

 1. Sett av tid til å gjennomgå nettsidene til universitetet du ønsker å reise til. Det kan ta tid å finne ut av når fag undervises, og hva du kan ta. Skal du på praksis er det fagansvarlig hos USN som avklarer praksisinnholdet med partneren.
   
 2. Sjekk fagtilbudene ved partneruniversitetene for å finne fag som kan innpasses som del av graden din ved USN.
   
 3. Du søker på "course catalogue" eller tilsvarende og velger det fakultetet og nivået som passer deg best. 
   
 4. Du lager en oversikt over relevante fag og sender denne oversikten via e-post (med klikkbare lenker over emnebeskrivelsene) til din studieveileder.
  Studieveileder sørger for at oversikten blir sendt til godkjenning fra fagansvarlige for programmet ditt.
   
 5. Fagene eller praksisen som er forhåndsgodkjent, utgjør en Learning Agreement/Training Agreement.

Synes du det er vanskelig å velge fag? Klikk her for å se noen tips til fagvalg, samt for å se en oversikt over tidligere fag som er tatt på utveksling.
 

Du må ha forhåndsgodkjenning fordi:

 • Det er en forutsetning for utveksling at det skal kunne inngå i løpet ditt, og at oppholdet utenlands ikke fører til at du blir forsinket i studieløpet ditt. 
 • Forhåndsgodkjenningen av fag er en avtale mellom deg og ansvarlige for studieprogrammet ditt om at fagene eller praksisen du tar i utlandet blir godkjent som en del av studieprogrammet ditt ved USN.
 • Forhåndsgodkjenningen innebærer at fagene du tar i utlandet erstatter fagene/praksisen du ellers skulle tatt ved USN.
 • Forhåndsgodkjenningen bekreftes ved at både du og studieprogramsansvarlig signerer Learning Agreement.
 • Det er svært viktig at du søker til USN ved endringer i kurs eller praksisinnhold ved partnerinstitusjonen. Søknad skal sendes til studieprogramsansvarlig med kopi til Internasjonal seksjon. Alle endringer skal godkjennes av studieprogramsansvarlig ved USN, og det skal signeres en ny oppdatert Learning Agreement. Dersom dette ikke gjøres risikerer du at nye fag ikke blir godkjent som del av graden din ved USN. Internasjonal seksjon skal også ha kopi av ny Learning Agreement.
   

Studiepoeng

Før du drar ut vil du måtte få en forhåndsgodkjenning av opplegget ved utenlandsk lærested. Dette er viktig for at du skal kunne vite hva som kreves av deg for at du skal få opplegget inn som en del av din norske grad. Alle norske læresteder har etter kvalitetsreformen gått over til å bruke studiepoeng.

Studiepoeng samsvarer med et felles europeisk system for studiepoeng (ECTS). Alle institusjonene vi har samarbeid med i Europa bruker ECTS-systemet, eller har rutiner for å konverterte sine credits over til ECTS-systemet. For utveksling til andre land, vil du bli informert over hvor mange credits e.l. som tilsvarer et studiepoeng.
 

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.

For studenter som reiser gjennom Erasmusavtaler vil dette foregå digitalt gjennom Online Learning Agreement (OLA).

Studenter som reiser på Study Abroad avtaler får et eget Learning Agreement (LA) som må fylles ut fysisk:


Synes du det er vanskelig å velge fag?
Klikk her for å se noen tips til fagvalg, samt for å se en oversikt over tidligere fag som er tatt på utveksling.