Forsikring

Livbøye i solnedgang

Som student i utlandet er du normalt medlem av Folketrygden dersom du er stønadsberettiget fra Lånekassen. Du skal i tillegg ha en forsikring som dekker nødvendige forhold før du reiser på studieopphold i utlandet.


Forsikringen bør minimum dekke:

  1. Hele perioden du er ute: Opphold utover tre måneder må spesifiseres.

  2. Ulykke, innbo- og reise

  3. Utgifter til sykehusopphold dersom du reiser utenfor EØS-området/USA

  4. Utgifter til hjemtransport ved alvorlig skade/dødsfall

  5. Ansvarsforsikring om du skal på praksisopphold

  6. Husk ekstra forsikring dersom du skal kjøre bil eller liknende

Skal du til et land innenfor EØS-området:

Sørg for at du har med deg et Europeisk Helsetrygdkort før du reiser. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer at du har rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits. Du har rett til behandling på samme vilkår som  oppholdslandets borgere. Søk om Europeisk helsetrygdkort på helsenorge.no. 

Dersom du skal reise til land utenfor EØS-området trenger du helseforsikring utover helsetrygdkortet ditt!

Skal du til USA:

Da bør du ha med deg et helsetrygdkort fra helsenorge.no i tillegg til en ordentlig helseforsikring. Gjennom trygdesystemet i Norge er du tilknyttet HSI - Health Service International - som, dersom du kan fremvise helsetrygdkort, legger ut for de utgiftene du måtte ha til sykehusopphold/lege, som går over den norske egenandelen. Dette krever imidlertid at du benytter deg av de legene/sykehusene som er tilknyttet HSI. En helseforsikring utenom kan allikevel være lurt. Skaff deg en oversikt over hvilke leger/sykehus som omfattes av HSI-ordningen og vurder selv om du trenger en helseforsikring utover dette.

Forslag:

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har en god studentforsikring som dekker de fleste forhold dersom uhellet er ute. ANSA-forsikringen krever at du melder deg inn i ANSA, de har også en forsikring for studenter på praksisopphold.

For studenter som skal i sykepleie eller annen helsepraksis, er det viktig at forsikringen også er en ansvarsforsikring og at den dekker denne type praksis. En forsikring fra Norsk Sykepleierforbund er ett alternativ.

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.