Fem grunner til å reise på utveksling

Som student er det mange gode grunner til å reise på utveksling / ta praksis utenfor Norge. Her kan du se fem gode grunner til hvorfor du bør skaffe deg internasjonal erfaring!


5 grunner til å reise ut:

 

 1. Personlig vekst
  Du vil vokse som student, person og medmenneske. Som utvekslingsstudent blir du mer selvstendig, tolerant, fleksibel og tilpasningsdyktig.
   
 2. Kvalitet i utdanningen 
  Ved å oppleve ulike tilnærminger til pensum vil du få en ny og dypere forståelse av faget ditt, og du vil derfor heve både kvaliteten og innholdet i graden din.
   
 3. Internasjonal kompetanse
  Ved å reise på utveksling henter du hjem viktig kulturell forståelse, internasjonale perspektiver og språkkunnskaper. Du vil bli mer kulturelt selvbevissthet, altså; evne å se hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventninger.
   
 4. Karrierefordeler 
  Internasjonal erfaring vektlegges i stadig større grad, og et utvekslingsopphold setter en ekstra spiss på CVen din. To av tre arbeidssøkende studenter har erfart at arbeidsgivere ser på oppholdet deres i utlandet som et pluss, viser en rapport fra NIFU.
   
 5. Nettverk
  Du vil få venner og bekjente fra andre deler av verden!
   

Idrettsstudenter på utveksling til Charles University i Tsjekkia

                                           Utvekslingsstudenter ved Karlsuniversitetet i Tsjekkia


Ved å reise på utveksling gjennom USN får man i tillegg:
 

 • God veiledning
 • Hjelp og støtte før- under- og etter reisen
 • Forhåndsgodkjenning av fag
 • Ekstra økonomisk støtte gjennom Erasmus (Europa)
 • Nedsatte skolepenger flere steder (USA m fl.)


Det er altså mange gode grunner til å reise på utveksling gjennom Universitetet i Sørøst-Norge. Ikke minst: med en forhåndsgodkjenning fra USN vet man at utvekslingen inngår i graden.

Vi ser at erfaringene studentene får i løpet av utenlandsoppholdet gir en annen kompetanse enn den de ville oppnådd ved å ta halvåret i Norge. USN har et bredt internasjonalt nettverk (over 400 avtaler med universiteter og høgskoler i store deler av verden) og vi ønsker å hjelpe så mange studenter som mulig med å få et fantastisk og lærerikt opphold i utlandet.

Emine på utveksling til NC Durham i Storbritannia

                        Utvekslingsstudent Emine med nye venner fra NC Durham, Storbritannia
 

Her finner du en oversikt over hvor du kan reise på utveksling.

 

Utveksling til utlandet

Ønsker du veiledning om utveksling eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: international@usn.no