Hva skjer etter at du har sendt inn utvekslingssøknad?

Fire glade jenter på fjelltur

1. Nominasjon/avslag

Kort tid etter søknadsfristens utløp vil vi vurdere din søknad om utvekslingsgodkjenning og hvilke ønsker du har. Innen ca. 6 uker vil du ha mottatt enten et nominasjonsbrev eller et avslag på søknaden. 

Nominasjonsbrev er en bekreftelse på at du nomineres til å søke utenlandsstudier ved partnerinstitusjonen. Dette er altså ikke et endelig opptak i utlandet, men en tommel opp fra oss om å kunne gå videre. I nominasjonsbrevet får du utfyllende informasjon om hvordan du skal gå videre for å fullføre søknaden din.

Dersom du ikke oppfyller kriteriene vil du motta et avslag på søknaden om utenlandsopphold. I noen tilfeller kan det være aktuelt å se på andre alternativer, dersom du ikke oppfyller kravene til førstevalgene dine men allikevel kan ha andre muligheter.
 

2. Se alle Cavas-filmene om utveksling

Husk å se alle filmene i Canvasrommet "Utveksling til utlandet" når du har fått nominasjonsbrevet fra oss.
 

3. Søknad til partnerinstitusjonen

Når du har mottatt nominasjonsbrevet, kan du sette i gang med å forberede søknaden til partnerinstitusjonen. Det er ditt ansvar å lese informasjonen du får i nominasjonsbrevet fra oss, og følge punktene som står listet i denne.

 

4. Sjekkliste før avreise

Har du gjort alle punktene i sjekklisten? Du finner den her "Sjekkliste før avreise".

 

Klikk her for å søke utveksling
 

MERK! Alle praktiske ting som søknad til Lånekassen, visum, bolig, reise og forsikring, venter du med til du har fått opptak ved partnerinstitusjonen. I noen tilfeller må du søke bolig samtidig med søknad om opptak. Du vil få mer informasjon der dette er aktuelt.