Hvordan velge fag før utveksling

Hånd som blar i bokhylle

Etter at du har mottatt nominasjonsbrev fra seksjon for internasjonalisering må du fylle ut en forhåndsgodkjenning av fag (Learning Agreement).


Du må søke fakultetet ditt om å få godkjent fagene du ønsker å ta i utlandet. Dette gjøres gjennom å levere inn ferdig utfylt Learning Agreement/forhåndsgodkjenning. Dette er kontrakten mellom deg og ditt fakultet ved USN, slik at de kursene du tar i utlandet blir tellende mot graden din ved USN.

Snakk gjerne med studieveileder og programkoordinator før du velger fag, de kan veilede deg på om det er noen spesifikke fag du ta i utlandet, eller om du kan velge mer fritt.

Her finner du en Excel-oversikt over fag som er tatt på utveksling i perioden 2014-2018.

NB! Dette er kun et veiledende dokument, og det er ingen garanti for at dette faget fremdeles vil gå ved din insitusjon eller at faget blir forhåndsgodkjent.

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.

 

Tips til valg av fag:

Overlapping: Pass på at faget ditt ikke overlapper med fag du allerede har/skal ta senere. Gjør du dette risikerer du redusert studiepoengsuttelling når du søker om endelig godkjenning. 

Tid: Sjekk at fagene du vil ta går det semesteret du skal reise ut, og at fagene du ønsker å ta ikke har undervsiningstid som overlapper.

Førsteårskurs: For studenter som planlegger studier i USA, bør man også være klar over at studier på Freshman nivå, ofte 100-199 eller 1000-1999 kurs, normalt ikke kan inngå som del av norsk grad, ettersom disse kursene er på norsk videregående skole nivå. Førsteårskurs kan vanligvis heller ikke inngå fra land i Latin-Amerika, eller en del land i Øst-Europa. Henvend deg til Internasjonal seksjon for nærmere informasjon om hvilke land dette gjelder.

Poengsystem: Dobbeltsjekk hvilket poengsystem som brukes i landet der du skal studere.

ECTS-credits (European Credit Transfer System) brukes som standard i mange land i Europa, men ikke av alle. 1 ECTS tilsvarer 1 studiepoeng. Vær også oppmerksom på at noen læresteder i for eksempel Tyskland og Spania bruker både egne studiepoengsystem og ECTS om hverandre.

MA versus BA Er du bachelor eller masterstudent? Pass på at du velger fag som er på ditt nivå/det nivået som kreves av USN.