Krav til deg som søker et studieopphold i utlandet

Hvilke krav stilles til deg som vil studere i utlandet?


Studiepoeng og karaktersnitt

Kravene for opptak ved våre partnerinstitusjoner kan variere, men noen er uansett felles uavhengig hvor du vil reise:

  • Du må ha bestått 60 studiepoeng fra høyere utdanning før du kan reise ut.
  • Det er ingen fast nedre karaktergrense for utenlandsstudier, men noen av våre partnerinstitusjoner opptrer med krav til karaktersnitt for å kunne få opptak. Krav til snitt kan variere fra en C opp mot en B. Kontakt oss for mer informasjon om de enkelte partnerne.
  • Har du et snitt som ligger klart under en "C", kan vi ikke garantere at institusjonen ute vil gi deg opptak. Den siste vurderingen er det alltid vertsinstitusjonen ute som foretar.

Krav til språkkunnskaper

En del av våre samarbeidspartnere stiller krav til språkkunnskaper, avhengig av undervisningsspråket.

Skal du studere i et annet skandinavisk land og undervisningsspråket er dansk eller svensk, vil norsk som morsmål stort sett være tilstrekkelig for opptak.

En del av våre samarbeidspartnere hvor undervisningen foregår på engelsk krever gjerne at du dokumenterer minimum 4 i engelsk fra videregående skole. Spesielt er institusjoner i Storbritannia, Australia, USA og New Zealand strenge på dette kravet. Har du ikke det, vil mange læresteder kreve en språktest.

Erasmus-partnere innenfor Europa er ofte mindre strenge på de formelle kravene til engelskkunnskaper.

Dersom du har behov for en språktest er de mest aktuelle testene:

  • IELTS (kan avlegges i Oslo og Bergen) Flere testdatoer i løpet av semesteret.
  • TOEFL (kan avlegges i Drammen og Trondheim) Flere testdatoer i løpet av semesteret.

Skal du studere i et land hvor undervisningsspråket er f.eks. tysk, fransk, spansk eller italiensk kan du ha rett på språkstipend fra Lånekassen for et intensivkurs i språket i forkant av studiene. Det er en fordel med godt grunnlag i språket fra før for at du skal kunne følge undervisning på universitetsnivå.

Dette forventes av studenter som ønsker å reise på utveksling:

  • Les all informasjon og dokumenter du blir gitt av Seksjon for internasjonalisering eller institusjonen i utlandet
  • Gjennomfør oppgaver som gis i disse dokumentene, og send inn alle papirer som kreves i god tid
  • Svar på mailer du får og bekreft møter du blir kalt inn på
  • Gi beskjed om du ønsker å trekke deg fra utveksling, senest to måneder etter at du er nominert.
  • Hold kontakten med USN i løpet av ditt opphold, og ta gjerne initiativ til å skrive til oss.

Avslag på søknad – utvekslingsopphold

Avslag på søknad om utvekslingsopphold kan gis dersom du ikke fyller kravene til 60 studiepoeng bestått før du reiser, eller om du ikke fyller kravene vertsinstitusjonen setter for å kunne nominere deg som søker. Det kan også gis avslag på reelt grunnlag, dersom universitetet mener at forholdene er såpass spesielle at det er fare for at studenten kan sette partnerinstitusjonen i en situasjon som partneren ikke er i stand til å håndtere.

Obligatorisk evaluering

Vi sender alle våre utvekslingsstudenter et evalueringsskjema som er obligatorisk å fylle ut for alle utreiste studenter.