Tilrettelegging på utveksling

Å reise på utvekslingsopphold til utlandet er utviklende, og noe alle studenter bør ha muligheten å søke seg til uansett funksjonsnivå.


For deg som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse kan dette umiddelbart virke som vanskelig å oppnå. Derfor ønsker vi å vise mulighetene som er tilgjengelig.

Inkludering er et av de viktigste prinsippene i det nye Erasmus-programmet (2021-2027). Det innebærer blant annet at enda flere skal få mulighet til å delta.

Hvis du ønsker å studere i utlandet, bør du starte planleggingen i god tid. Særlig gjelder det dersom du trenger tilrettelegging av studiene ved ditt nye lærested. 

Slik kommer du i gang

Begynn med å utforske utvekslingsmulighetene for studieprogrammet ditt på USN, og på nettsidene til partnerne våre. USN har mange avtaler over hele verden, og vi har også Erasmusavtaler i Europa.  

Bruk litt tid på å undersøke kulturelle forhold. Hvilke holdninger kan du møte i landet du vil reise til? Les gjerne om erfaringene til andre studenter som har vært i det landet du planlegger å dra til. Vær forberedt på at utvekslingsopphold krever en del research og papirarbeid som gjøres av deg selv som student.

Veiledning om utveksling 

Ta kontakt med Seksjon for internasjonalisering dersom du ønsker veiledning om utvekslingsopphold i utlandet. Vi kan sette deg i kontakt med de ansvarlige for tilrettelegging ved universitetet der du ønsker å ha utvekslingsopphold.

Kontaktinfo til ansvarlige for tilrettelegging på USN finner du her, og Seksjon for internasjonalisering vil også knytte seg opp til disse i forberedelsesprosessen. 

Beskriv behovet ditt for tilrettelegging tidlig i prosessen. Da får de som hjelper deg tid til å finne gode løsninger i samarbeid med det lærestedet som skal ta imot deg som utvekslingsstudent. Vi vet det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. Organisasjonen Association for Higher Education Access and Disability har laget en veileder om åpenhet som kan være til hjelp: Disclosure-guidelines/veileder.

Støtteordninger og finansiering

Hvis du mottar ytelser fra NAV, må du ta kontakt med NAV Internasjonalt for å finne ut hvordan studier i utlandet påvirker ytelsene. Du finner mer informasjon på NAVs nettsider student i utlandet.  

Det er kommunene som tilbyr og som fatter vedtak om personlig assistanse. Støtten til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet er ikke lik i alle kommuner. Ta derfor kontakt med kommunen din for mer informasjon tidlig i planleggingen.

Alle som studerer i utlandet kan få støtte fra Lånekassen. I tillegg gir Lånekassen ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Denne støtten kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested. Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ skal legge til rette for personer som har behov for det. Erasmus+ har et tilleggsstipend du kan søke om ved behov for tilrettelegging. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved

  • funksjonsnedsettelser
  • kroniske sykdommer
  • andre tilretteleggingsbehov, for eksempel dysleksi

Studenter som inngår i kategorien «med færre muligheter» mottar et tilleggsstipend på 250 €. I 2021 defineres dette som studenter med mindreårige barn.

 

Ta kontakt med diku.no for spørsmål om dette stipendet.

 

Mange legater og stiftelser gir stipender. Det er ofte ikke spesifisert at stipendet kan gis til studenter med nedsatt funksjonsevne, studenter med behov for tilrettelegging eller studenter som skal studere i utlandet. Likevel bør du i søknaden beskrive kostnadene du har som følge av funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging.

Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemning som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.  

Nyttig støtte under utvekslingsoppholdet

Når du skal studere i utlandet, kan det være nyttig å være medlem i ANSA. Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve utfordringer under oppholdet i utlandet, som gjør at du trenger noen å snakke med.

Med ANSAs sosialrådgivere kan du ta opp praktiske, følelsesmessige, studierelaterte eller helsemessige utfordringer. De arrangerer også sosiale aktiviteter for at dere raskt skal bli kjent med hverandre, og bli del av studentnettverket på deres nye studiested. 

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming. De har nettsider om internasjonal studentmobilitet hvor det er samlet informasjon som er nyttig i planleggingsprosessen. På sine nettsider har de en rekke nyttige linker som gjelder både støtteordninger og studenterfaringer.

Mer praktisk informasjon om utveksling finner du her.

Klikk her for å lese reisebrev fra studentene som har vært på utveksling.