Tilrettelegging på utveksling

Å reise på utvekslingsopphold til utlandet er utviklende og er noe alle studenter bør ha muligheten å søke seg til. For studenter som har en eller annen form for funksjonsnedsettelse, kan dette umiddelbart virke som vanskelig å oppnå. Vi ønsker derfor å sette fokus på mulighetene som er tilgjengelig.

Om du planlegger å studere i utlandet, bør du starte planleggingen i god tid. Særlig gjelder dette i forhold til å sørge for tilrettelegging av studiene ved ditt nye lærested. 

Slik kommer du i gang

Begynn med å utforske utvekslingsmulighetene for ditt studieprogram og partnerskolenes nettsider. USN har en rekke bilaterale avtaler i hele verden, og også Erasmusavtaler i Europa.  

Bruk litt tid på å undersøke kulturelle forhold, holdninger og tilrettelegging for personer med funksjonsnedsettelse og språk. Les gjerne om erfaringene til andre studenter som har vært i det landet du planlegger å dra til. Vær forberedt på at utvekslingsopphold krever en del research og papirarbeid som gjøres av studenten selv.

Veiledning om utveksling 

Ta kontakt med Seksjon for internasjonalisering dersom du ønsker veiledning om utvekslingsopphold i utlandet. Seksjon for internasjonalisering kan sette deg i kontakt med de ansvarlige for tilrettelegging ved universitetet du ønsker å søke om utveksling ved. 

Kontaktinfo til ansvarlige for tilrettelegging på USN finner du her, og Seksjon for internasjonalisering vil også knytte seg opp til disse i forberedelsesprosessen. 

Beskriv ditt behov for tilrettelegging tidlig i prosessen. Da får de som hjelper deg tid til å finne gode løsninger i samarbeid med det lærestedet som skal ta deg imot som utvekslingsstudent. Det kan være vanskelig å være åpen om sin funksjonsnedsettelse. Organisasjonen Association for Higher Education Access and Disability har laget en veileder om åpenhet som kan være til hjelp: Disclosure-guidelines/veileder.

Støtteordninger og finansiering

Hvis du mottar ytelser fra NAV, må du ta kontakt med NAV Internasjonalt for å finne ut hvordan studier i utlandet påvirker ytelsene. Du finner mer informasjon på NAVs nettsider student i utlandet.  

Det er kommunene som tilbyr og som fatter vedtak om personlig assistanse. Støtten til brukerstyrt personlig assistanse under studier i utlandet er ikke lik i alle kommuner. Ta derfor kontakt med kommunen din for mer informasjon tidlig i planleggingen.

I tillegg til ordinær støtte fra Lånekassen til utenlandsopphold, gir Lånekassen ekstrastipend til studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av en funksjonsnedsettelse. Dette kan som hovedregel beholdes under utvekslingsopphold i utlandet, uansett studiested Ta kontakt med Lånekassen for informasjon om hvordan du kan beholde ekstrastipendet under utenlandsoppholdet.

Alle utdanningsinstitusjoner som deltar i Erasmus+ skal legge til rette for personer som har behov for det. Erasmus+ har et tilleggsstipend man kan søke om ved behov for tilrettelegging. Midlene skal dekke dokumenterte ekstrautgifter ved

  • funksjonsnedsettelser
  • kroniske sykdommer
  • andre tilretteleggingsbehov, for eksempel dysleksi

Ta kontakt med diku.no for spørsmål om dette stipendet.

Mange legater og stiftelser gir stipender. Det er ofte ikke spesifisert at stipendet kan gis til studenter med nedsatt funksjonsevne, behov for tilrettelegging eller som skal studere i utlandet. Likevel bør du i søknaden beskrive kostnadene du har som følge av funksjonsnedsettelsen og behovet for tilrettelegging.

Stiftelsen Sofies Minde gir et eget stipend til studenter med bevegelseshemning som tar bachelor- eller mastergradsstudier i Norge eller i utlandet.  


Nyttig støtte under utvekslingsoppholdet

Når du skal studere i utlandet, kan det være nyttig å være medlem i ANSA. Som student med nedsatt funksjonsevne kan du oppleve utfordringer under oppholdet i utlandet som gjør at du trenger noen å snakke med. Med

ANSAs sosialrådgivere kan du ta opp praktiske, følelsesmessige, studierelaterte eller helsemessige utfordringer. De arrangerer også sosiale aktiviteter for at studentene raskt skal bli kjent med hverandre og bli del av studentnettverket på sitt nye studiested. 

Universell er nasjonal pådriver i høyere utdanning for inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming. De har nettsider om internasjonal studentmobilitet hvor det er samlet informasjon som er nyttig i planleggingsprosessen. På sine nettsider har de en rekke nyttige linker som gjelder både støtteordninger og studenterfaringer.

 

Mer praktisk informasjon om utveksling finner du her.

Klikk her for å lese reisebrev fra studentene som har vært på utveksling.