Utveksling gjennom Erasmus

Pernille Bjerke i London

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 euro i stipend per måned avhengig av hvor du reiser.


Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.

Studieopphold:

Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 euro* i stipend per måned avhengig av hvor du reiser (*2020). Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder du retten til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Reiser du med mindreårige barn, får du et tilleggsstipend på €200.

Praksisopphold:

Reiser du på et praksisopphold, vil du få et Erasmus-stipend på enten 610 eller 660 euro* i måneden avhengig av kostnadsnivået i landet du skal ha praksis i (*2020). Når du reiser på et Erasmus+ praksisopphold beholder du vanligvis retten til studielån fra Lånekassen.

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Når du reiser på utveksling gjennom Erasmus+ godkjennes studieoppholdet ditt på forhånd som en del av graden din, og du går ikke glipp av studieprogresjon.

Studentene vil først få ca. 70% av stipendet utbetalt, og det resterende beløpet etter hjemkomst når rapport er levert.

Du kan lese mer om finansiering av utveksling her.

Obligatorisk språktest i OLS (Online Linguistic Support)

Alle studenter som skal på Erasmus+ utveksling vil måtte ta en obligatorisk språktest før de reiser på utveksling. Dette får du mer informasjon om etter at du har fått en nominasjon fra internasjonalt kontor. Språktesten du tar gjennom Erasmus er gratis og skal kun kartlegge dine språkferdigheter før undervisningsoppholdet. 

Studentene får en e-post om språktesten direkte fra Online Linguistic Support (OLS) https://erasmusplusols.eu/en/about-ols/. Testen skal kartlegge hvilket nivå studentene er på i det språket de skal følge undervisning på.

Resultatet blir kun tilgjengelig for USN og student, ikke vertsuniversitetet. Resultatet skal ikke få konsekvenser for om studentene får reise ut.

Hvorfor Erasmus+ utveksling?

 • Forbedre og lære språkferdigheter
 • Bli mer fleksibel - evne til å se løsninger, kreativ og evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet
 •  Bli mer selvstendig – handlekraft og evne til problemløsning
 • Økt selvtillit – tro på egen kompetanse og ferdigheter
 • Bli mer tolerant – respekt for andres kultur og meninger, åpen og nysgjerrig
 • Økt kulturell forståelse – se og oppleve hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventinger og evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer
 • Øke motivasjon til å lære
 • Lære et nytt fag eller fagområde
 • Ha det gøy!
 • Utforske Europa
 • Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • Få stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen
 • Slippe å betale skolepenger
 • Få stipend til språkkurs
 • Få hjelp til å skaffe bolig
 • Få introduksjonsprogram ved ankomst studiested

 


Klikk her for å lese mer om Erasmus utveksling på Diku sine hjemmesider

Utveksling gjennom Erasmus-programmet:

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Her kan du lese mer om utveksling gjennom Erasmusprogrammet