Utveksling gjennom Erasmus

Tommy på utveksling

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 euro i stipend per måned avhengig av hvor du reiser.


Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.

Studieopphold:
Har du studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du enten 410 eller 460 euro* i stipend per måned avhengig av hvor du reiser (*2019). Under et studieopphold gjennom Erasmus+ beholder du retten til lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning.

Praksisopphold:
Reiser du på et praksisopphold, vil du få et Erasmus-stipend på enten 610 eller 660 euro* i måneden avhengig av kostnadsnivået i landet du skal ha praksis i (*2019). Når du reiser på et Erasmus+ praksisopphold beholder du vanligvis retten til studielån fra Lånekassen.

 

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Når du reiser på utveksling gjennom Erasmus+ godkjennes studieoppholdet ditt på forhånd som en del av graden din, og du går ikke glipp av studieprogresjon.

Du kan lese mer om finansiering av utveksling her.

Hvorfor Erasmus+ utveksling?

 • Forbedre og lære språkferdigheter
 • Bli mer fleksibel - evne til å se løsninger, kreativ og evne til å håndtere kompleksitet og usikkerhet
 •  Bli mer selvstendig – handlekraft og evne til problemløsning
 • Økt selvtillit – tro på egen kompetanse og ferdigheter
 • Bli mer tolerant – respekt for andres kultur og meninger, åpen og nysgjerrig
 • Økt kulturell forståelse – se og oppleve hvordan egen kultur påvirker dine perspektiver og forventinger og evne til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer
 • Øke motivasjon til å lære
 • Lære et nytt fag eller fagområde
 • Ha det gøy!
 • Utforske Europa
 • Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • Få stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen
 • Slippe å betale skolepenger
 • Få stipend til språkkurs
 • Få hjelp til å skaffe bolig
 • Få introduksjonsprogram ved ankomst studiested

 


Klikk her for å lese mer om Erasmus utveksling på Diku sine hjemmesider

Utveksling gjennom Erasmus-programmet:

Målet med Erasmus+ er at man skal få mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring. Du betaler ikke skolepenger, du får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen, du får en språktest og –sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Her kan du lese mer om utveksling gjennom Erasmusprogrammet