Utveksling gjennom Erasmus

Pernille Bjerke i London

Gjennom Erasmus+ får du mulighet til å bo i et annet land, lære språk, nye arbeidsmetoder, bli kjent med en annen kultur og få internasjonal erfaring.


Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett, og Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland.

Du betaler ikke skolepenger, men får Erasmus+-stipend samtidig som du kan få støtte fra Lånekassen. Du får også en språktest og et sertifikat, og du kan få gratis språkkurs.

Når du reiser på utveksling gjennom Erasmus+ godkjennes studieoppholdet ditt på forhånd, som en del av graden din. Dermed går du ikke glipp av studieprogresjon.

Du får ca. 70% av stipendet utbetalt før avreise, og det resterende beløpet får du når du er hjemme i Norge igjen, og rapporten er levert.

Studieopphold:

Med studieopphold gjennom Erasmus+ i Europa mottar du et stipend med fast sats, avhengig av hvor du reiser.

 • Stipendsats for studenter til lavkostland: 410 €
 • Stipendsats for studenter til høykostland: 460 €

Høykostland: Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxembourg, Sverige og Storbritannia

Lavkostland: Øvrige programland

Du har også rett til lån og stipend i Lånekassen.

Studenter som inngår i kategorien «med færre muligheter» mottar et tilleggsstipend på 250€. I 2021 defineres dette som studenter med mindreårige barn.

Praksisopphold:

Dersom du reiser på et praksisopphold vil du få vanlig Erasmus-stipend, med et tillegg på 150 euro i måneden, altså 560-610 euro* i måneden. Beløpet avhenger av kostnadsnivået i landet hvor du skal ha praksis (*2021). 

Når du reiser på et Erasmus+ praksisopphold beholder du vanligvis retten til studielån fra Lånekassen.

Hvor mye får jeg?

I tillegg til at vi ser på om du studerer i et høy/lavkostland, om du reiser med mindreårige barn eller tar praksis, beregner vi stipendet ut i fra hvilke eksakte datoer du studerer/tar praksis ved partnerinstitusjonen. Vi ser på datoene i Confirmation of Arrival (CoA) og Confirmation of Stay (CoS) (som partner signerer) når vi regner ut ditt stipend. Du får 70% av hele stipendet etter at vi mottar COA og siste 30% etter at du har kommet tilbake til Norge og vi har mottatt CoS. Husk at oppholdet må være på minimum 3 måneder. Dersom du både studerer og tar praksis, får du kun studiesatsen og ikke praksistillegget.

Obligatorisk språktest i OLS (Online Linguistic Support)

Før du reiser på Erasmus+ utveksling må du ta en obligatorisk språktest. Dette får du mer informasjon om etter at du har fått en nominasjon fra internasjonalt kontor. Språktesten du tar gjennom Erasmus er gratis, og skal kun kartlegge språkferdighetene dine før undervisningsoppholdet. 

Du får en e-post om språktesten direkte fra Online Linguistic Support (OLS) https://erasmusplusols.eu/en/about-ols/. Testen skal kartlegge hvilket nivå du er på i det språket du skal følge undervisning på.

Resultatet blir kun tilgjengelig for USN og deg selv, ikke for vertsuniversitetet. Det skal ikke få konsekvenser for om du får reise ut.

Hvorfor Erasmus+ utveksling?

Du kan:

 • Få bedre språkferdigheter.
   
 • Bli mer fleksibel, lære deg å se løsninger, bli mer kreativ og bedre til å håndtere kompleksitet og usikkerhet.
   
 • Bli mer selvstendig, få mer handlekraft og økt evne til problemløsning.
   
 • Få økt selvtillit, mer tro på egen kompetanse og ferdigheter.
   
 • Bli mer tolerant, få økt respekt for andres kultur og meninger, bli mer åpen og nysgjerrig.
   
 • Få økt kulturell forståelse, se og oppleve hvordan egen kultur påvirker perspektivene og forventningene dine.
   
 • Bli bedre til å bygge forhold basert på tillit på tvers av kulturer.
   
 • Få økt motivasjon til å lære.
   
 • Lære et nytt fag eller fagområde.
   
 • Ha det gøy!
   
 • Utforske Europa.
   
 • Bli mer attraktiv på arbeidsmarkedet.
   
 • Få stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.
   
 • Slippe å betale skolepenger.
   
 • Få stipend til språkkurs.
   
 • Få hjelp til å skaffe bolig.
   
 • Få introduksjonsprogram ved ankomst studiested.
   

 

Diku-bilde som viser fem ferdigheter du får ved å reise på utveksling i tegneserieformat