Semesterregistrering/adresseendring på utveksling

E-post
  1. Du må semesterregistrere deg selv om du studerer utenlands. Dette gjør du på vanlig måte i studentweb. Korrekt prosedyre er å semesterregistrere seg, godkjenne planen slik den er, men ikke melde seg til undervisning og vurdering (eksamen). Hvis undervisnings- og vurderingsmelding kommer fram automatisk, skal du trekke deg fra vurdering (eksamen).
     
  2. Du må oppdatere den nye semesteradressen din i utlandet i studentweb! Dette er viktig for vår beredskap, da USN i krisesituasjoner kan ha behov for å komme i kontakt med deg og vite hvor du befinner deg. Så snart din nye adresse er klar, oppdaterer du den elektronisk via studweb.
     

Klikk her for å komme tilbake til sjekkliste før avreise.