Utveksling for næringsmaster i regnskap og revisjon

Studiet gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det toårige masterstudiet. Du kan reise ut i 3. semester - Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med programkoordinator/studieveileder for veiledning. Det kan tenkes du må bytte om på rekkefølgen av fag dersom du planlegger utveksling.

Praktisk info om utveksling