Utveksling for master i samfunn og helse

Studenter ved master i samfunn og helse har mulighet til å dra på utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad.

Søknadsfrister: 1. februar og 15. september. 

Her er stedene du kan dra på utveksling til:

Det jobbes for å få på plass flere partnere i Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika. Frem til dette er på plass, ta kontakt med studieveileder, studieretningsansvarlig eller Seksjon for internasjonalisering for mer informasjon om hvilke muligheter du har for utveksling.

 

Praktisk info om utveksling