Utvekslingmuligheter for master i samfunnsanalyse

Studiet gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det toårige masterstudiet. Du kan reise ut i 3. semester - Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling