Stevens Institute of Technology

Stevens Institute ligger flott til i Hoboken, New Jersey, med utsikt over Hudson River og Manhattan. Stevens Institute er en nær samarbeidspartner for Systems Engineering-miljøet og tilbyr et semesteropphold hver vår til masterstudentene i Systems Engineering.


Land: USA
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:
Til inspirasjon:

 s

 

For master studiet i Systems Engineering er det lagt opp til at studentene tar det 4. semesteret i utlandet. Det er ikke obligatorisk å ta dette semesteret i utlandet, for å kunne oppnå graden. Våre industripartnere ser imidlertid det som en stor fordel at våre studenter reiser og tar et semester i utlandet for å oppnå internasjonal erfaring gjennom studiet. Primært velger våre studenter Stevens Institute of Technology i Hoboken, New Jersey, som er vår samarbeidspartner.
 
For hvert år vil administrasjonen på instituttet ha et informasjonsmøte med studentene vedrørende utenlands oppholdet. I dette møtet vil alt fra visumsøknad, opptak og valg av fag på Stevens, opphold i USA og annen praktisk informasjon bli gjennomgått.

Antall plasser

Kun for Masterstudenter i Systems Engineering (4.semester).

Opptakskrav

Masterstudenter i Systems Engineering kan søke i den delen av studieprogram som omfatter studier ved ekstern institusjon i 4.semester. Institutt for Systems Engineering på Campus Kongsberg er ansvarlig for søknad og opptak.

Språk

Engelsk.

Søknadsfrist

Interesserte studenter søker direkte gjennom fakultetet v/Norwegian Institute for Systems Engineering.

Skolepenger/finansiering

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av HSN.

Studenter som er innrullert i industrimasterprogrammet og som får lønn i studietiden vil få avkortet lån og stipend.

Godkjenning av studiepoeng

Du skal ta minimum 9 credits ved SIT for å få godkjent semesteret ditt.

Semesterinndeling

Studentene er ved Stevens i semester 2 - start primo januar - slutt medio mai.

Bolig 

Du er selv ansvarlig for å skaffe bolig, men instituttet hjelper til med å vise deg hvor du skal lete etter bosted i New Jersey.

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha forsikring.

Visum

Alle som skal studere i USA, må ha gyldig studentvisum.

Praktisk info om utveksling