Utvekslingsmuligheter for Systems Engineering with Embedded Systems

Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med programkoordinator, studieveileder eller internasjonal seksjon for veiledning Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

For aktuelle avtaler for masterstudiene i Systems Engineering with Embedded Systems, se listen under. Merk at hvilke avtaler som er aktuelle kan variere og at programkoordinator alltid skal konsulteres for godkjenning av fag.

Kontakt Seksjon for internasjonalisering på international@usn.no for mer informasjon.