Utenlandsmuligheter for bachelor i IT og Informasjonssystemer

Studiet i IT og Informasjonssystemer gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Du kan reise ut i 5. semester. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise,  og at du tar kontakt med Seksjon for internasjonalisering for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker  i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Praktisk info om utveksling