Internship i Rio de Janeiro

Intern Abroad. Kombiner internship i Kongsberg Maritime, TechnipFMC og Roxtec med studier ved anerkjente universiteter i Rio.


Avtaletype: Utveksling
Land: Brasil
Til inspirasjon:


I programmet kan studenter innen økonomi og ledelse, internasjonal markedsføring, innovasjon og entreprenørskap og ingeniørfag gjennomføre et praksisopphold (internship) ved en av følgende bedrifter: Kongsberg Maritime, TechnipFMC og Roxtec, samtidig som de studerer ved et av de mer anerkjente universitetene i Rio. 

USN har fått tilslag på prosjektmidler fra SiU (Senter for internasjonalisering av utdanning) til dette programmet som vil bli gjennomført i perioden 2018-19/20. I alt vil 12 USN-studenter få mulighet til å delta. De første studentene vil reise til Brasil høsten 2018 og resten vil reise i løpet av 2019/20.

Opplegget er foreløpig aktuelt for studenter på Bachelornivå. Det kan vurderes å sende studenter fra Masterutdanningene i 2018, dersom vedkommende har språkkunnskaper i portugisisk eller spesielt kjennskap til brasiliansk kultur og næringsliv, og fleksibilitet i forhold til å kunne ta poenggivende kurs. 

Søknadsfristen er 15. september 2019.

Antall plasser

3-4 plasser pr. semester (til og med vår 2020)

Opptakskrav

Karakterkrav: I utgangspunktet stilles det krav om at studenten har et gjennomsnitt på karakteren C.

Du må ha karakteren ”4” eller bedre i engelsk fra videregående skole. Eventuelt må studenten kunne dokumentere gode engelskkunnskaper, f.eks. ved dokumentasjon på utveksling/lengre opphold i engelskspråklig land.

Studenter som søker programmet må legge ved et «Letter of motivation». Brevet skal være på maksimum 1 side og være skrevet på engelsk.

Skolepenger og finansiering

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Det er fortsatt noen prosjekt midler tilknyttet ingeniørutdanningen og stundeter her vil kunne søke om et ekstrastipend på omlag 2.500,- pr. måned i 5 måneder (i alt 12.500,- kr). Vi tar forbehold om at deler av ekstrastipendet kan bli disponert til tiltak for å sikre studentenes sikkerhets- og boligsituasjon

Søknadsfrister

Klikk her for informasjon om hvordan søke utveksling

Kandidatene blir vurdert og rangert. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester
  • 15. september for kommende vårsemester

Godkjenning av studiepoeng

Bachelorstudenter må ta internship tilsvarende 15 studiepoeng i bedrift. I tillegg legges det opp til at studentene tar 15 studiepoeng ved et universitet, hvor fagporteføljen støtter opp under internshipoppholdet og forhåndsgodkjent før studiestart. For Masterstudenter må det foreløpig stilles forbehold, for godkjenning av opplegget inn i masterutdanningen.

Semesterinndeling

  • Høst: 
  • Vår:  

Visum

Trenger du visum

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring. 

 

Praktisk info om utveksling