Internship i kinesisk bedrift

Intern Abroad. Det er etablert en mulighet for praksis i kinesisk bedrift for studenter på enkelte programmer. Det gjelder enkelte ingeniørstudier, samt studenter på økonomisk-administrative fag.


Avtaletype: Annet
Land: Kina
Institusjonens hjemmeside: HUST-nettside
Kurskatalog: HUST-kurskatalog

Om ordningen

I programmet kan studenter i teknologiske fag (maskiningeniørstudenter er prioritert) og økonomisk-administrative fag gjennomføre et praksisopphold (internship) i næringsparken til Huazhong University of Science and Technology (HUST).

Studenter på økonomisk-administrative fag kan ta praksis i et fullt semester. 6.semester er semesteret som passer best.

Ingeniørstudenter kan enten ha 2 måneders fulltidspraksis eller ett semester med en kombinasjon av relevante emner+ praksis. Studentene kan som hovedregel dra ut i 5.semester.

Om universitetet og byen

HUST er en av Kinas beste universiteter, og ofte rangert blant de 10 beste. Universitetet har nesten 60 000 studenter og ligger i byen Wuhan i Sentral-Kina. Universitetet eier en stor næringspark hvor en rekke selskaper er etablert.

Wuhan er en by med over 10 millioner innbyggere, med noen av Kinas beste universiteter. USN har hatt et aktivt samarbeid i over 10 år med HUST.

USN har fått tilslag på et prosjekt fra SiU (Senter for internasjonalisering i utdanningen) til dette programmet som vil bli gjennomført i 2018 og 2019. I alt vil 8 USN-studenter få mulighet til å delta. De første studentene kan etter planen dra til Kina høsten 2018 og resten vil reise i løpet av 2019.

Den første søknadsfristen er 1. februar 2018. 

Antall plasser

2 plasser pr år for ingeniørstudenter

2 plasser pr år for økonomi- og administrasjonsstudenter

Opptakskrav

Studentene som søker må som hovedregel ikke være forsinket i utdanningen og ha fullført minimum ett år ved USN. Dersom flere ønsker å dra enn det er plasser, vil man rangere studenter etter karaktersnitt, men det også bli lagt vekt på gode engelskkunnskaper og personlig egnethet.

Skolepenger og finansiering

Studenter skal ikke betale skolepenger. Dersom studenter ønsker å kombinere praksis med et sommerkurs i forkant eller etterkant av studiene, vil denne ha en kursavgift.

Semesterstudier her kan støttes av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om finansiering.

Prosjektet vil i tillegg gi et stipend som skal dekke utgifter knyttet til visum og forsikring for studenter som blir tatt opp på programmet.

Søknadsfrister

 

Kandidatene blir vurdert og rangert. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til en samtale. Deretter søkes det om opptak videre. 

Intern frist USN er:

  • 1. februar for kommende høstsemester

  • 15. september for kommende vårsemester

Semesterinndeling

Høst: August til januar

Vår: Februar*- Juni (*Fra etter kinesisk nyttår, som varierer noe fra år til år).

Visum

Alle norske studenter trenger visum for å studere i Kina. Prosjektet vil dekke visumkostnader for studenter.

Forsikring

Som utreisende student må du ha forsikring som er gyldig  hele studieperioden

 

Praktisk info om utveksling