Muligheter for delstudier i utlandet for bachelor i økonomi og ledelse

Studiet i økonomi og ledelse/administrasjon gir deg ulike utreisemuligheter i løpet av det treårige bachelorstudiet. Utreisemulighetene for dette studiet ser du av listen under. Det er et krav om å ha har bestått minimum 60 studiepoeng i høyere utdanning før man kan ta delstudier i utlandet.


Det er tilrettelagt for utreise i 5. semester med mulighet for forlengelse til 6. semester.

Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med internasjonal seksjon for veiledning. Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

Utvekslings- og study abroad-avtaler for økonomi- og ledelsesstudier ser du av listen under.

Praktisk info om utveksling