Karlstad Universitet

Karlstads universitet er et statlig universitet i Sverige, som ble etablert 1. januar 1999 da den tidligere Högskolan i Karlstad fikk universitetsstatus. Det har ca. 10 000 studenter, 700 faste vitenskapelig ansatte og 260 doktorgradsstipendiater. Universitetet tilbyr undervisning innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, teknikk, pedagogikk, sykepleie og musikk (gjennom Musikhögskolan Ingesund, som i 2002 ble en del av universitetet).


Avtaletype: Erasmus
Land: Sverige
Institusjonens hjemmeside:


Kurskatalog:

Antall plasser

3 plasser økonomisk-administrative fag bachelor og master

Kurskatalog

Du kan velge om du ønsker å følge emner på svensk eller om du vil ta de engelske moduler som blir tilbudt

Opptakskrav

  • Karakterkrav: ingen
  • Språkkrav: ingen

Skolepenger og finansiering

Dersom du reiser på utveksling gjennom en Erasmus-avtale betaler du ingen skolepenger til vertsinstitusjonen. I tillegg får du et Erasmusstipend rett i lomma, som gjør et utvekslingsopphold hit økonomisk gunstig. Vi har skrevet mer om utveksling gjennom Erasmusordningen og laget en oversikt over hvor mye stipend du vil få i måneden her.

Semesterstudier støttes også av Lånekassen med utdanningslån/stipend og reisestøtte så lenge det er forhåndsgodkjent av USN. Les mer om dette på Lånekassen sine nettsider.

Vi har skrevet mer om finansiering for studenter som skal på utveksling. Les mer om finansiering her.

 

Godkjenning av studiepoeng

30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng ved USN.

Semesterinndeling

  • Høstsemester: August- Desember
  • Vårsemester: Januar -Juni

Bolig

Chalmers har avtale med KBAB når det gjelder boligformidling til internasjonale studenter

 

Forsikring/vaksiner

Med europeisk helsetrygdkort er du dekket gjennom Folketrygden. Mer informasjon på nettsidene til HELFO. Som utreisende student er det også viktig å ha en reiseforsikring som gjelder for hele ditt opphold i utlandet. Se også hva vi skriver om forsikring.

På Folkehelseinstituttet sine hjemmesider kan du lese mer om vaksiner ved reiser til Europa.

 

Praktisk info om utveksling