Muligheter for delstudier i utlandet for Masterstudiene i økonomi- og ledelsesfag

MSc-studiet i økonomi og ledelse med fordypning innenfor følgende retninger: Markedsføring, Strategi og kompetanseledelse, Bedriftsøkonomisk analyse, og Industriell økonomi gir deg mulighet til å reise ut i 3. semester av det toårige masterstudiet.


Det er viktig at du starter tidlig med å planlegge når og hvor du ønsker å reise, og at du tar kontakt med programkoordinator, studieveileder eller internasjonal seksjon for veiledning Det er også viktig at du tenker igjennom hvilket faglig utbytte du ønsker i løpet av studieoppholdet i utlandet, da dette  kan være med på å bestemme hvor du bør reise.

For aktuelle avtaler for masterstudiene i økonomi- og ledelsesfag, se listen under. Merk at hvilke avtaler som er aktuelle vil variere i forhold til hva slags fordypning du har på masterstudiet ditt og at programkoordinator alltid skal konsulteres for godkjenning av fag.

Kontakt Seksjon for internasjonalisering på international@usn.no for mer informasjon.

Følgende avtaler har Handelshøyskolen hatt sine masterstudenter ut på så langt og kan anbefales:

  • Texas Tech (alle spesialiseringer)
  • EDC Paris (markedsføring, strategi, indøk)
  • Toulouse Business school (markedsføring, strategi, indøk)
  • UTS (indøk)
  • QUT (markedsføring)

Praktisk info om utveksling