Utveksling for master i samfunn og helse

Studenter som går master i samfunn og helse har mulighet til å ta utvekslingsopphold i utlandet i løpet av sin mastergrad.

  • Helsefremmende arbeid: 3. semester. Søknadsfrist 1.februar semesteret før. Utveksling er mulig til Maastricht University, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. Denne gruppen kan ta 30 studiepoeng på masternivå i løpet av utvekslingsoppholdet, dersom emnene er forhåndsgodkjent før utreise. Kontakt studieretningsansvarlig for detaljer rundt dette.
  • Forebyggende arbeid med barn og unge: 3. semester. Søknadsfrist 1.februar semesteret før. Utveksling er mulig til University of California, Berkeley. Denne gruppen kan ta 30 studiepoeng under utvekslingsoppholdet, dersom emnene er forhåndsgodkjente før utreise. Kontakt studieretningsansvarlig for detaljer rundt dette. 
  • Psykisk helse- og rusarbeid: 3. semester. Søknadsfrist 1.februar semesteret før. Det jobbes for å få på plass partnere. Kontakt studieretningsansvarlig for mer informasjon. Denne studieretningen vil også ha tilgjengelig Maastricht og Berkeley i søknadsweb, forhåndsgodkjenning og innhold må avklare. 
  • Funksjonshemming og samhandling: 3. semester. Søknadsfrist 1.februar semesteret før. Det jobbes for å få på plass partnere. Kontakt studieretningsansvarlig for mer informasjon. Denne studieretningen vil også ha tilgjengelig Maastricht og Berkeley i søknadsweb, forhåndsgodkjenning og innhold må avklare. 

Det jobbes for å få på plass flere partnere i Europa, Asia, Afrika og Nord-Amerika. Frem til dette er på plass, ta kontakt med fagansvarlig eller studieretningsansvarlig for mer informasjon om hvilke muligheter du har for utveksling.