Utveksling for synspedagogikk og synsrehabilitering

Når kan jeg dra

Søknadsfrist

Hva er viktig for deg?

Praktisk informasjon om utveksling

Ved synspedagogikk og synsrehabilitering kan du velge å ta ditt feltarbeid eller skrive din masteroppgave hos en av USN sine partnerinstitusjoner i utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av synspedagogikk og synsrehabilitering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe?

Campus Kongsberg
Fakultetskontakt