Akutt syke eldre - observasjoner og tiltak

Akutt syke eldre – observasjoner og tiltak

Vestfold - Deltid

Kurset egner seg primært for ansatte i kommunehelsetjenesten, men er også aktuelt for de som arbeider med eldre i spesialisthelsetjenesten. Det fokuseres på kunnskaper og ferdigheter i arbeidet med akutt syke eldre. Praktiske øvelser knyttet til observasjoner og tiltak ved de aktuelle tilstandene vektlegges.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studienivå: Kurs og etterutdanning
 • Kostnader: 9.100,-
 • Studiepoeng: 0
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1

Samlinger

Det legges opp til tre samlinger à to dager. Samlingene består av både forelesninger og praktiske øvelser.

Høstsemesteret 2022

Datoer kommer

Alle samlinger klokken kl. 9:00 - 15:30

Dette lærer du hos oss

Kurset vil gjøre deg tryggere i ditt daglige arbeid med eldre. Det er samlingsbasert slik at du kan delta selv om du er i arbeid.

Du vil lære mer om:

 • om multisyke eldre, akutt funksjonssvikt, infeksjoner, delir, diabetes, nyresvikt og smertelindring
 • å observere og gjenkjenne tegn på sykdom/forverring på et tidlig tidspunkt
 • å utføre aktuelle prosedyrer knyttet til akutt syke eldre
 • å iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt for om mulig å unngå at pasienten utsettes for unødige plager/lidelser
 • å bidra til god symptomlindring i palliativ fase
 • å analysere faglige og etiske problemstillinger knyttet til akutt syke eldre

Studiet inneholder følgende temaer:

 • Multisyke eldre
 • Akutt funksjonssvikt
 • Sirkulasjonssvikt
 • Infeksjoner
 • Delir
 • Diabetes
 • Væskebehandling
 • Perifert venekateter
 • Parenteral ernæring
 • Oksygenbehandling
 • Smertebehandling

Videre utdanning

Aktuelle videreutdanninger er våre mastere i klinisk helsearbeid eller master i avansert klinisk sykepleie (AKS).

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie.