Veiledning av nyutdannede lærere

Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere skal sikre at nyutdannede lærere får kvalifisert veiledning de to første årene i yrket, slik at de får en god overgang fra utdanning til yrke.

Ny som lærer

logo, ny som lærer

 

 

 

Veiledningstilbudene i kommunene skal være en planlagt, systematisk og strukturert prosess som gjennomføres individuelt og/eller i gruppe med en kvalifisert veileder (se tilbud om veilederutdanning under).

Det er nå utviklet nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage, skole og videregående opplæring: Nasjonale rammer for veiledning

Ta gjerne kontakt med våre teamledere for mer informasjon om lokale og regionale ordninger:


logo, veiledning for nyutdannede lærere

 

 

Det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere består av lærerutdannere fra alle landets lærerutdanningsinstitusjoner. Nettverket er en viktig arena for profesjonskvalifisering i overgangen fra utdanning til yrke og utvikling av bærekraftige veiledningsordninger. Nettverket ledes av Eva Bjerkholt (USN).  www.nyutdannede.no 

Kontaktperson: Tonje Harbek Brokke


Veilederutdanningene

Studiene skal kvalifisere for veiledning av studenter i lærerutdanning, av nyutdannede og i kollegagrupper. Studiene skal også stimulere til å ta i bruk veiledning som strategi i utviklingsprosesser i barnehage og skole.

Les mer om studietilbudene:

Veiledning på bachelornivå

Veiledning på masternivå