Betalingsbetingelser ved kurs og studier med studieavgift

Ved påmelding til kurs og studier med studieavgift i EVU-web eller Søknadsweb, må søkere lese og godkjenne disse betalingsbetingelsene.


  • Alle våre kurs og studier med studieavgift er økonomisk bindende etter angrefristens utløp.
  • Ved avmelding etter angrefristens utløp og frem til to uker før studiestart,
    må du betale 20% av studieavgiften, begrenset oppad til kr 5 000,-.
  • Ved avmelding senere enn 2 uker før studiestart, må du betale hele studieavgiften for inneværende semester.

Angrefrist – angrerettskjema

Uavhengig av de ovennevnte bestemmelser, har du 14 dager angrerett fra du mottar angrerettskjema, iht. angrerettloven.

Angrerettskjema sendes til studenten på e-post sammen med brev om opptak. Ved å benytte angreretten innen fristen, bortfaller krav om betaling av avgifter.

Unntak gjelder dersom studenten er påmeldt tett opptil studiestart og benytter angreretten etter at studiet har startet. Da må studenten påregne å betale en forholdsmessig del av den undervisningstjenesten som er mottatt, jfr. angrerettloven §26.

Påmelding til flere studium samtidig

Ved påmelding til flere studier med studieavgift, blir du økonomisk bundet til å betale for de valgte studium.