Ofte stilte spørsmål om etter- og videreutdanning

Påmelding og opptak

Når er søknadsfristen for kurset/ studiet?
Dette varierer. Sjekk studiets nettside for oppdatert informasjon. Står det «løpende opptak» betyr det at det tas opp studenter helt frem til studiestart, men det er begrenset med plasser, så «førstemann til mølla» -prinsippet gjelder.

Hva menes med direkte opptak?
For de aller fleste studium praktiserer vi direkte opptak. Dette betyr at de som melder seg på og som er kvalifiserte, får opptak til studiet, så lenge det er ledige plasser. Vi sender ikke ut tilbud om plass (med noen få unntak), som studenten skal svare ja eller nei på.

Har jeg angrefrist på påmeldingen?
Du har 14 dager angrefrist fra den dagen du får melding om opptak til studiet og får tilsendt angrerettskjema.

Hvor sender jeg kopi av vitnemål og attester?
Sjekk studiets nettside for informasjon om kontaktperson eller e-post adresse. Ved påmelding vil du motta en e-post med informasjon om hvor du skal sende dokumentasjon.

Må jeg sende inn vitnemål hvis jeg har studert på Høgskolen tidligere?
Som hovedregel må du sende inn dokumentasjon på at du fyller opptakskravene til det studiet du søker. Har du tatt en lengre utdanning hos oss, ta kontakt med administrativ kontaktperson på studiet du søker nå, for å sjekke om du må sende inn papirer på nytt.

Adresse- og navnendring

Hvordan melder jeg adresseendring?
Adresseendring må straks meldes skolen skriftlig. Du kan melde adresseendring i Studentweb eller på e-post til administrativ kontaktperson for ditt studium.

Hvordan melder jeg fra om navneendring?
Dokumentasjon på navneendring må sendes skriftlig til skolen. Send det i posten eller på e-post til administrativ kontaktperson på ditt studium.

Brukertilgang og semesterregistrering

Hvordan får jeg brukernavn og passord?
Ved tildeling av studieplass vil du få informasjon om hvordan du oppretter studentkonto. Brukernavn og passord genereres samtidig med opprettelse av studentkonto.

Hvordan logger jeg på Fronter?
Etter opprettelse av studentkonto bruker du samme Brukernavn og passord til å logge på fronter, studentweb og e-post.

Hvordan semesterregistrerer jeg meg?
Som hovedregel blir du automatisk semesterregistrert når du betaler semesteravgiften. Gjelder dette ikke for ditt studium, vil du få beskjed om hvordan dette skal gjøres.

Betaling av avgifter

Hvordan betaler jeg semesteravgiften?
Ved oppretting av studentkonto får du tilgang til blant annet Studentweb. I Studentweb trykker du på knappen velger du «Mer…» og «Betaling» fra toppmenyen. Deretter grønn knapp «Opprett faktura». Da får du tilgang til fakturainformasjon og kan betale faktura i nettbank.

Hvorfor koster noen studier penger?
Det er bindende søknad til alle våre kurs og studium med studieavgift. Dette henger sammen med Høgskolens krav til delvis inntjening av eget driftsbudsjett. Alle høgskoler og universitet i Norge blir tildelt tilskudd basert på antall studieplasser og antall studenter som fullfører påbegynte grunnutdanninger.

I tillegg til tilskuddet forventes det at institusjonene har egen inntjening; herunder kurs og studium med studieavgift, forskningsprosjekter, studier på oppdrag m.m. Vi er derfor avhengige av et visst antall påmeldte for å kunne sette i gang de annonserte studietilbudene og studentene må betale sin del av det det koster å drifte studiet.

Hvor finner jeg fakturaene mine?
I Studentweb under valget «Mer…» og «Betaling» i toppmenyen finner du alle fakturaer, både betalte og ubetalte.

Når skal avgiftene på studiet betales?
Avgiftene på studiet blir normalt fakturert rett før eller ved studiestart. Ved utdanninger som strekker seg over flere semester, kan deltakerprisen bli delt opp og fakturert i rater.

Kan jeg delbetale fakturaen min?
Som hovedregel skal fakturaen betales i sin helhet innen forfall. I spesielle tilfeller kan vi gjøre unntak og dele opp fakturaen. Dette skjer etter søknad til administrativ kontaktperson og regnskapsavdelingen.

Undervisning og samlinger

Er det frammøteplikt på studiet?
Dette varierer. Les emneplanen for ditt studium nøye. Som oftest er det fremmøteplikt, men inntil 20% fravær godkjennes.

 

Studieavbrudd

Hva hvis jeg trekker søknaden?
Du har 14 dager angrerett fra du mottar angrerettskjema, iht. Lov om angrerett.

Angrerettskjema sendes til deg på e-post sammen med brev om opptak. Ved å benytte angreretten innen fristen bortfaller krav om betaling av avgifter.

Påmelding til studium er økonomisk bindende fra det tidspunkt angrefristen utløper.

Hva skjer med betaling om jeg må avbryte studiene?
Alle våre kurs og studier med studieavgift er økonomisk bindende ved påmelding.

Ved avmelding etter at du er tatt opp til studiet og frem til 2 uker før studiestart, må du betale 10% av studieavgiften, begrenset oppad til kr 3 000,-.

Ved avmelding senere enn 2 uker før studiestart, må du betale hele studieavgiften for inneværende semester.

 

Eksamen

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen?
Som hovedregel kan du levere sykmelding og få registrert «gyldig fravær» på eksamen. Du kan melde deg opp til ny eksamen neste semester eller neste gang tilsvarende eksamen arrangeres igjen. Sykmelding må leveres innen 1 uke etter eksamens- eller innleveringsdagen for å bli godkjent.

Hvor finner jeg eksamensresultatet mitt?
I Studentweb under valget «Resultater» i toppmenyen. Karakterutskrift kommer også hjem til deg i posten kort tid etter sensurfristen.