Vis studievalg

Y-vei, ingeniør – Opptaksregler

For å være kvalifisert for opptak til Y-vei, ingeniør må du har en relevant toårig videregående skole og relevant fagbrev.


Ta y-veien på HSN!

Det er mulig å søke opptak selv om du ikke har tatt fagbrevet ennå, men du må bestå fagprøven/svenneprøven innen studiestart.

Relevante fagbrev:

Søkere som ikke har hatt læretid i bedrift, men har tatt "fagbrev i skole" er kun kvalifisert hvis de i tillegg har 12 måneder relevant praksis etter fullført fagbrev. Dette fordi "fagbrev i skole" har kortere læretid enn de som tar fagbrev i bedrift (som regel et år kortere tid).

Dersom du har fagbrev som praksiskandidat er du ikke kvalifisert for Y-vei. Grunnen til dette er at du som praksiskandidat ikke har den vanlige teoridelen som andre andre kandidater med fagbrev har.

Det er ikke nødvendig å ha forkurs, fagskole, sommerkurs eller lignende for å være kvalifisert til Y-vei. Du trenger heller ikke ha generell studiekompetanse.

Poengberegning

Studieplassene fordeles i to kvoter. 50 prosent av plassene fordeles først i førstegangskvoten. Alle som ikke får opptak i den kvoten konkurrerer om de resterende plassene i ordinær kvote.

1) Førstegangskvoten er for søkere som ikke fyller mer enn 23 år i opptaksåret og har fullført videregående skole iløpet av fem år.
I førstegangskvoten teller bare skolepoengene. Skolepoeng er snittet fra de to relevante årene på videregående skole X 10.

2) I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene.
I tillegg til skolepoeng får du poeng for alder (maks 8) og maks 2 poeng for folkehøgskole, førstegangstjeneste eller et år med høyere utdanning.

Poenggrenser 2016:

Kode

Navn

Førstegangs
-kvote

Ordinær
kvote

3103

Y-vei - Byggdesign

39,3 43,6

3106

Y-vei - Elkraftteknikk

38,4

45,3

3112

Y-vei - Maskinteknisk design

38,8

45,6

3133

Y-vei - Plan- og infrastruktur

35,9

38,1

3188

Y-vei - Gass- og energiteknologi

(nå: Ren energi og prosessteknologi)

37,5

40,3

3190

Y-vei - Informatikk og automatisering

42,1

49,1