Relevante fagbrev – Byggdesign/Plan- og infrastruktur

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien.


Følgende er relevante fagbrev for studieretningene 7220 Byggdesign og 7219 Plan- og infrastruktur.

Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Bygg- og anleggsteknikk

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Bygg og tekniske byggfag

Anleggsteknikk:

 • Asfaltfaget
 • Vei- og anleggsfaget
 • Anleggsmaskinførerfaget
 • Fjell- og bergverksfaget
 • Banemontørfaget

Byggteknikk:

 • Tømrerfaget
 • Betongfaget
 • Murerfaget
 • Stillasbyggerfaget

Klima, energi og miljøteknikk:

 • Taktekkerfaget
 • Ventilasjons- og blikkenslagerfaget
 • Rørleggerfaget

Treteknikk:

 • Trelastfaget
 • Trevare- og bygginnredningsfaget
 • Limtreproduksjonsfaget

Byggfag:

 • Vei- og anleggsfaget
  (armeringsfaget, betongarbeiderfaget
  betongindustrifaget, forskalingsfaget)
 • Murer
 • Tømrer
  (industriell treproduksjon og tømrerfaget)

Tekniske byggfag:

 • Tømrerfaget
 • Kart og oppmåling*
 • Rørfag
 • Teknisk tegning*

* Søkere må ha minst 1 års praksis etter fagbrev

Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt.

Les mer om disse y-veistudiene og søk her: