Relevante fagbrev – Maskinteknisk design

Fagbrevet må bygge på relevant toårig yrkesfaglig utdanning og læretid i bedrift for at du skal være kvalifisert for opptak via Y-veien.


Følgende er relevante fagbrev for studieretning 7216 Maskinteknisk design.

Fagbrev etter Kunnskapsløftet (2006)

Fagbrev før Kunnskapsløftet

Fagbrev fra utdanningsprogrammet
Teknikk og industriell produksjon

 

Arbeidsmaskiner

 • Landbruksmaskinmekanikerfaget
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget

Bilskade, lakk og karosseri

 • Chassispåbyggerfaget
 • Bilskadefaget

Brønnteknikk

 • Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner
 • Boreoperatørfaget
 • Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner
 • Brønnfaget, kveilerøroperasjoner
 • Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner
 • Brønnfaget, komplettering
 • Brønnfaget, sementering

Kjøretøy

 • Bilfaget, lette kjøretøy
 • Motorfagmekanikerfaget
 • Motorsykkelfaget
 • Bilfaget, tunge kjøretøy

Maritime fag

 • Motormannfaget

Produksjons- og industriteknikk

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget
 • Dimensjonskontrollfaget
 • Verktøymakerfaget
 • Kran- og løfteoperasjonsfaget
 • CNC-maskineringsfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Modellbyggerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget
 • Industriell overflatebehandling
 • Støperifaget
 • Industrimontørfaget
 • Industrirørleggerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • Sveisefaget
 • Industrimekanikerfaget
 • NDT-kontrollørfaget
 • Termoplastfaget
 • Polymerkomposittfaget
 • Plastmekanikerfaget

Fagbrev fra utdanningsprogrammet Elektrofag/Flyfag

 • Flystrukturmekanikerfaget
 • Flymotormekanikerfaget

Arbeidsmaskiner

 • Landbruksmaskinreparatørfaget
 • Anleggsmaskinreparatørfaget

Elektromekaniske fag

 • Automatikkmekanikerfaget
 • Finmekanikerfaget
 • Industrimekanikerfaget
 • Metallvareproduksjon

Brønnteknikk

 • Alle lærefag

Kjøretøy

 • Reparatør av lette kjøretøy
 • Motormekanikerfaget
 • Reparatør av tunge kjøretøy

Maskinfag

 • Alle lærefag

Mekaniske prosessfag

 • Kabelbyggerfaget
 • Kjemisk-teknisk industri
 • Metallformerfaget

Plate- og sveisefag

 • Alle lærefag

Skipsbygging

 • Alle lærefag

PlastfagetMotormannfagetKuldemontør


Søkere med andre fagbrev kan vurderes individuelt.

Les mer om dette y-veistudiet og søk her: