Oppstartsinformasjon

Her vil du finne informasjon om oppmøtetidspunkt, timeplan, studieplan og annen relevant informasjon om ditt studium. Denne informasjonen publiseres først fra 15. juni.