Vis studievalg

Oppstartsinformasjon

Her finner du oppmøtetidspunkt, timeplan, studieplan og annen relevant informasjon. Listen inkluderer ikke alle studier. Endringer kan forekomme.


OppstartsdatoCampusStudienivå
Akvatisk økologi14.08.2017Master
Aldring og eldreomsorg04.09.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Alpine Ecology14.08.2017Årsstudium
Alpine Ecology17.08.2017Master
Anestesisykepleie14.08.2017VestfoldMaster
Arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser04.09.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
Avansert klinisk sykepleie28.08.2017DrammenMaster
Barnehagelærer (Drammen)17.08.2017DrammenBachelor
Barnehagelærer (nett- og samlingsbasert)21.08.2017NotoddenBachelor
Barnehagelærer (Notodden)14.08.2017NotoddenBachelor
Barnehagelærer (Porsgrunn)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Barnehagelærer (Vestfold deltid)15.08.2017VestfoldBachelor
Barnehagelærer (Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor
Barnevern i et flerkulturelt samfunn14.08.2017PorsgrunnBachelor
Barnevern i et minoritetsperspektiv30.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Bedriftsøkonomi21.08.2017Årsstudium
Bedriftsøkonomi14.08.2017PorsgrunnÅrsstudium
Byggdesign14.08.2017PorsgrunnBachelor
Byggdesign (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Dataingeniør15.08.2017KongsbergBachelor
Datateknikk (Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor
Design i nye medier28.08.2017NotoddenÅrsstudium
Design, kunst og håndverk21.08.2017NotoddenMaster
Design, kunst og håndverk (nettbasert)21.08.2017NotoddenMaster
Design, redesign og saum av klede28.08.2017RaulandKortere studier
Digital mediedesign21.08.2017NotoddenÅrsstudium
Eiendomsmegling14.08.2017Bachelor
Electrical Power Engineering14.08.2017PorsgrunnMaster
Elektroingeniør15.08.2017KongsbergBachelor
Elkraftteknikk14.08.2017PorsgrunnBachelor
Elkraftteknikk (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Energy and Environmental Technology14.08.2017PorsgrunnMaster
Energy and Environmental Technology (nettstudium)10.08.2017PorsgrunnMaster
Engelsk (Bachelor)Bachelor
Engelsk (Bø)14.08.2017Årsstudium
Engelsk (Vestfold)15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Engelsk 2 (Porsgrunn)24.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Engelsk, nettstudium14.08.2017Årsstudium
Environmental Science14.08.2017Master
Europeisk diplom04.09.2017KongsbergMaster
Event & Sport Management (deltid)17.08.2017DrammenÅrsstudium
Event & Sport Management (heltid)17.08.2017DrammenÅrsstudium
Examen phil/fac. (Vestfold)15.08.2017VestfoldKortere studier
Examen philosopicum14.08.2017Kortere studier
Faglitterær skriving07.09.2017VestfoldMaster
Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk14.08.2017NotoddenBachelor
Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag14.08.2017NotoddenBachelor
Folkekunst16.08.2017RaulandBachelor
Folkekunst: tre – metall – tekstil 116.08.2017RaulandÅrsstudium
Folkemusikk16.08.2017RaulandÅrsstudium
Forebyggende arbeid med barn og unge14.08.2017PorsgrunnMaster
Forfatterstudium14.08.2017Årsstudium
Forkurs for ingeniørutdanning (Kongsberg)15.08.2017KongsbergStudieforberedende kurs
Forkurs for ingeniørutdanning (Porsgrunn)14.08.2017PorsgrunnStudieforberedende kurs
Forretningsjus og økonomi16.08.2017RingerikeBachelor
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning14.08.2017Bachelor
Friluftsliv, kultur- og naturveiledning 114.08.2017Årsstudium
Geografiske informasjonssystemer14.08.2017Etter- og videreutdanning
Geriatrisk vurderingskompetanse18.09.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Desentralisert/Studiesenter)21.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Drammen)17.08.2017DrammenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Nettstudium)21.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Notodden)21.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Porsgrunn)14.08.2017PorsgrunnMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7 (Vestfold)15.08.2017VestfoldMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Desentralisert/Studiesenter)23.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Drammen)17.08.2017DrammenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Nettstudium)23.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Notodden)23.08.2017NotoddenMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Porsgrunn)14.08.2017PorsgrunnMaster
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (Vestfold)15.08.2017VestfoldMaster
Helsefremmende arbeid15.08.2017VestfoldMaster
Helsesøster28.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Historie (Bachelor Bø)14.08.2017Bachelor
Historie (Bachelor Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor
Historie (Årsstudium Bø)14.08.2017Årsstudium
Historie (Årsstudium Vestfold)15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Historie, nettstudium14.08.2017Årsstudium
Idéhistorie (nettbasert)14.08.2017Årsstudium
Idrett14.08.2017Årsstudium
Idrett, ernæring og helse15.08.2017VestfoldBachelor
Idrettsvitenskap14.08.2017Bachelor
IKT i læring (nett- og samlingsbasert)05.09.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Industrial IT and Automation14.08.2017PorsgrunnMaster
Industrial IT and Automation (nettstudium)10.08.2017PorsgrunnMaster
Informasjonsbehandling (nettstudium)14.08.2017Årsstudium
Informatikk og automatisering14.08.2017PorsgrunnBachelor
Informatikk og automatisering (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Innovasjon og entreprenørskap14.08.2017Bachelor
Innovasjon og ledelse15.08.2017VestfoldMaster
Innovasjon og ledelse (deltid)15.08.2017VestfoldMaster
Intensivsykepleie15.08.2017VestfoldMaster
Internasjonal forståelse og samarbeid15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Internasjonal markedsføring14.08.2017Bachelor
International Teacher Education for Primary Schools (ITEPS)22.08.2017DrammenBachelor
IT og informasjonssystemer (Bø)14.08.2017Bachelor
IT og informasjonssystemer (Ringerike)16.08.2017RingerikeBachelor
IT og Informasjonssystemer (Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor
IT og informasjonssystemer (årsstudium)14.08.2017Årsstudium
Jordmorfag – Påbygging30.08.2017VestfoldMaster
Jus (bachelor)16.08.2017RingerikeBachelor
Karriereveiledning30.09.2017DrammenMaster
Klinisk helsearbeid28.08.2017DrammenMaster
Kreativ maskinstrikking 103.09.2017RaulandKortere studier
Kreftsykepleie15.08.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (nettbasert)31.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Kroppsøving og idrettsfag (årsstudium)14.08.2017NotoddenÅrsstudium
Kroppsøving årsenhet - grunnskoletrinn 5-1015.08.2017VestfoldÅrsstudium
Kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag14.08.2017Master
Kroppsøving, trinn 1-7, (nett-/samlingsbasert)21.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Kulturledelse14.08.2017Bachelor
Kulturstudier14.08.2017Master
Kunst og design15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Kunst og håndverk14.08.2017NotoddenÅrsstudium
Kunst og håndverk - for grunnskoletrinn 1-715.08.2017VestfoldKortere studier
Leire - kunst og design 114.08.2017NotoddenÅrsstudium
Leire – kunst og design 214.08.2017NotoddenÅrsstudium
Lektorudanning i historie15.08.2017VestfoldMaster
Lysdesign15.08.2017KongsbergBachelor
Marinteknisk drift15.08.2017VestfoldBachelor
Maritim elektro-automasjon15.08.2017VestfoldBachelor
Maritim ledelse16.08.2017VestfoldMaster
Markedsføringsledelse16.08.2017RingerikeBachelor
Maskinteknisk design14.08.2017PorsgrunnBachelor
Maskinteknisk design (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Mat og helse – grunnskoletrinn 5-1015.08.2017VestfoldÅrsstudium
Mat og helse 1 – for barnetrinnet15.08.2017VestfoldKortere studier
Matematikk15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Matematikk 1 (Porsgrunn)23.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Mikro- og nanosystemteknologi (bachelor)15.08.2017VestfoldBachelor
Mikro- og nanosystemteknologi (master)15.08.2017VestfoldMaster
Musikk15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Musikk 1, trinn 1-722.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Natur og miljø14.08.2017Bachelor
Natur og miljø14.08.2017Årsstudium
Natur-, helse- og miljøvern14.08.2017Master
Natur, miljø og friluftsliv14.08.2017Bachelor
Naturfag14.08.2017Årsstudium
Naturfag 1 - grunnskoletrinn 1-715.08.2017VestfoldKortere studier
Naturfag 1 for trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)30.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Naturfag 1 for trinn 1-7 (nettbasert)21.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Naturfag 1 for trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)04.09.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Naturfag 1 for trinn 5-10 (nettbasert)23.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Nautikk15.08.2017VestfoldBachelor
Norsk15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Norsk14.08.2017Årsstudium
Norsk 2 for trinn 1-7 (Kompetanse for kvalitet)31.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Norsk som andrespråk 214.09.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Norsk, nettstudium14.08.2017Årsstudium
Norskdidaktikk23.08.2017VestfoldMaster
Norwegian Cultural Journey15.08.2017VestfoldKortere studier
Operasjonssykepleie15.08.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
Optometri15.08.2017KongsbergBachelor
Optometri og synsvitenskap21.08.2017KongsbergMaster
Optometri og synsvitenskap (deltid)04.09.2017KongsbergMaster
Optometrisk synsrehabilitering04.09.2017KongsbergEnkeltemner
Pedagogikk28.08.2017VestfoldMaster
Pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse11.09.2017NotoddenMaster
Plan og infrastruktur14.08.2017PorsgrunnBachelor
Plan og infrastruktur (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
PPU (Notodden deltid)25.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
PPU (Notodden heltid)24.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
PPU (Ringerike deltid)16.08.2017RingerikeEtter- og videreutdanning
PPU (Ringerike heltid)16.08.2017RingerikeEtter- og videreutdanning
PPU (Vestfold deltid)15.08.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
PPU (Vestfold heltid)15.08.2017VestfoldEtter- og videreutdanning
Process Technology14.08.2017PorsgrunnMaster
Process Technology (nettstudium)10.08.2017PorsgrunnMaster
Produktdesign15.08.2017VestfoldBachelor
Produktutvikling - Maskiningeniør15.08.2017KongsbergBachelor
Psykisk helsearbeid (Porsgrunn og Vestfold)04.09.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Radiografi17.08.2017DrammenBachelor
Realfagskurs (Kongsberg)15.08.2017KongsbergStudieforberedende kurs
Realfagskurs (Porsgrunn)14.08.2017PorsgrunnStudieforberedende kurs
Regnskap og revisjon15.08.2017VestfoldBachelor
Ren energi- og prosessteknologi14.08.2017PorsgrunnBachelor
Ren energi- og prosessteknologi (y-veien)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Revisjon14.08.2017Bachelor
Samfunnsfag 1 (Porsgrunn)17.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Samfunnsfag 1 trinn 5-10, nettbasert24.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Samfunnsvitenskap (deltid)17.08.2017VestfoldMaster
Samfunnsvitenskap (heltid)17.08.2017VestfoldMaster
Samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner05.09.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Siviløkonom (5-årig)14.08.2017RingerikeMaster
Skipsfart og logistikk15.08.2017VestfoldBachelor
Sosiologi15.08.2017VestfoldBachelor
Sosiologi (årsstudium)15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Spansk14.08.2017Årsstudium
Spesialpedagogikk (bachelor)14.08.2017NotoddenBachelor
Spesialpedagogikk (årsstudium)14.08.2017NotoddenÅrsstudium
Spesialpedagogikk 1 (Porsgrunn)29.08.2017PorsgrunnEtter- og videreutdanning
Språk og litteratur14.08.2017Bachelor
Språkfag15.08.2017VestfoldBachelor
Statsvitenskap17.08.2017DrammenBachelor
Sykepleie (Drammen)17.08.2017DrammenBachelor
Sykepleie (Porsgrunn deltid)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Sykepleie (Porsgrunn heltid)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Sykepleie (Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor
Synspedagogikk og synsrehabilitering21.08.2017KongsbergMaster
Synsrehabilitering etter hjerneslag12.09.2017KongsbergEnkeltemner
Systems Engineering18.08.2017KongsbergMaster
Systems engineering (deltid)21.08.2017KongsbergMaster
Systems Engineering med industriell økonomi15.08.2017KongsbergMaster
Systems Engineering with Embedded Systems15.08.2017KongsbergMaster
Tegning – bilde14.08.2017NotoddenÅrsstudium
Tekstil - kunst og design 114.08.2017NotoddenÅrsstudium
Tekstil – kunst og design 214.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Tradisjonskunst16.08.2017RaulandMaster
Tre med metall – Kunst, håndverk og design 114.08.2017NotoddenÅrsstudium
Tre med metall – kunst, håndverk og design 214.08.2017NotoddenEtter- og videreutdanning
Tresemester (Kongsberg)15.08.2017KongsbergBachelor
Tresemester (Vestfold)19.06.2017VestfoldBachelor
Ungdomskunnskap15.08.2017VestfoldÅrsstudium
Utdanningsvitenskap05.09.2017NotoddenMaster
Utdanningsvitenskap (deltid nettbasert)05.09.2017NotoddenMaster
Vernepleie14.08.2017PorsgrunnBachelor
Vernepleie (deltid)14.08.2017PorsgrunnBachelor
Visuell kommunikasjon17.08.2017DrammenBachelor
Visuelle kunstfag og design14.08.2017NotoddenBachelor
Økonomi og ledelse – Siviløkonom14.08.2017RingerikeMaster
Økonomi og ledelse (Bø)14.08.2017Bachelor
Økonomi og ledelse (Drammen)17.08.2017DrammenBachelor
Økonomi og ledelse (Kongsberg)15.08.2017KongsbergBachelor
Økonomi og ledelse (Master Ringerike)14.08.2017RingerikeMaster
Økonomi og ledelse (Ringerike)16.08.2017RingerikeBachelor
Økonomi og ledelse (Vestfold)15.08.2017VestfoldBachelor