• Forsiden»
  • Matematikk for studenter på nautikk eller marinteknisk drift

Forkurs i matematikk for studenter på nautikk eller marinteknisk drift

Ønsker du å styrke matematikkunnskapene fra videregående skole eller føler du at du har glemt deler av matematikken, er dette kurset for deg. Mange av studentene våre har hatt stor nytte av forkurs tidligere. Tilbakemeldingene fra tidligere deltakere er veldig gode. Vi anbefaler alle å delta.


Når og hvor

Oppmøte mandag 31. juli  kl. 09.00 på Campus Vestfold, Rom  C2-131. Det er ingen påmelding, bare å møte opp!

Kurset går over to uker før studiestart, fra 31. juli til 11. august. Det undervises fra kl. 09.00 til 16.00 alle hverdager, med lunsj fra 12.00 til 13.00.

Pensum og kursinnhold

Kursansvarlig er Per Einar Rosenhave.

Pensumboken Practical Algebra. Forsidefoto.Han vil benytte læreboken  «Practical Algebra»  av Peter Selby & Steve Slavin, (2.Ed.  ISBN 0-471-53012-3).

Kursinnholdet er grunnleggende algebra: Grunnleggende konsepter, Tallsystemer, Monomialer og polynomialer, Spesielle produkter og faktorisering, Brøker, Eksponenter og røtter, Lineære ligninger og formler (uttrykk), Funksjoner og grafer, Ulikheter, Forhold, proporsjon og variasjon, Praktisk problemløsning, Signifikans og nøyaktighet, Overslagsregning

Vi gleder oss til å treffe deg. Vel møtt!