Vis studievalg
  • Forsiden»
  • Matematikk for optometri- og lysdesignstudenter

Mattekurs for optometri- og lysdesignstudenter

 

Når?

  • 7. – 12. august klokken 09.00–15.30 (også lørdag).

Hvorfor ta mattekurs?

Du anbefales på det sterkeste å delta dersom:

  • du føler at matematikk er vanskelig
  • du har praktisk matematikk (1P) eller kun ett år med matematikk fra videregående skole
  • du har vært borte fra matematikk en stund og trenger en oppfriskning

Sommerkurset er et intensivkurs i følgende tema:

  • Tall og variabler (regnerekkefølge, brøkregning, bokstavregning og parenteser, potenser)
  • Algebra (likninger, kvadratsetningene, faktorisering, forkorting av rasjonale uttrykk, andregradsformelen)
  • Likningssett og ulikheter (lineære og ikke-lineære likningssett, tallinjer, intervall og ulikheter)

«Kurset burde være obligatorisk!», sier våre tidligere studenter som sterkt anbefaler dette kurset før semesterstart.

Kurset dekker kapittel 1-3 i pensumboka:
Oldervoll, Orskaug, Vaaje et al.: Sinus Forkurs, grunnbok. Cappelen. ISBN 978-82-02-50905-7.

Påmelding til mattekurs for optometri- og lysdesignstudenter

Ved spørsmål, ta kontakt på iorl-sommerkurs@usn.no.