Kurs i matematikk for optometri- og lysdesignstudenter

Både optikere og lysdesignere må ha kunnskap innen matematikk og fysikk. Vi anbefaler vårt frivillige repetisjonskurs i matematikk uken før studiestart som gir forsmak på både studiene og studentlivet!


Hvor og når?

Universitetet i Sørøst-Norge, campus Kongsberg, Krona.

Uke 32 - mandag 6. august t.o.m. lørdag 11. august 2018, klokken 09:00–15:30.

Totalt 6 dager.

Hvorfor ta kurs i matematikk?

Du anbefales på det sterkeste å delta dersom:

  • du føler at matematikk er vanskelig
  • du har praktisk matematikk (1P) eller kun ett år med matematikk fra videregående skole
  • du har vært borte fra matematikk en stund og trenger en oppfriskning

Sommerkurset er et intensivkurs i følgende tema:

  • Tall og variabler (regnerekkefølge, brøkregning, bokstavregning og parenteser, potenser)
  • Algebra (likninger, kvadratsetningene, faktorisering, forkorting av rasjonale uttrykk, andregradsformelen)
  • Likningssett og ulikheter (lineære og ikke-lineære likningssett, tallinjer, intervall og ulikheter)

«Kurset burde være obligatorisk!», sier våre tidligere studenter som sterkt anbefaler dette kurset før semesterstart.

Kurset dekker kapittel 1-3 i pensumboka:
Oldervoll, Orskaug, Vaaje et al.: Sinus Forkurs, grunnbok. Cappelen. ISBN 978-82-02-50905-7.

Påmelding til kurs i matematikk

Ved spørsmål, ta kontakt på iorl-sommerkurs@usn.no.

Påmeldingsfrist torsdag 2. august 2018!