Finnes det et studentsamfunn i Porsgrunn?

Studentsamfunnet i Grenland (SiG) ble stiftet 12. januar 1898. Vi er en organisasjon som er av og for studentene gjennom frivillig arbeid. Vi jobber med og legger til rette for en rekke fritidstilbud for studentene ved campus Porsgrunn. Vi driver studentkroa på studenthuset Elverhøy og har flere undergrupper med fritidsaktiviteter.

SiG holder til på Studenthuset Elverhøy, som ligger i bydel Kjølnes i Porsgrunn. Det er ca. 5 min gange fra Universitetet. Studentkroen er åpen på tirsdager og torsdager.
I januar 2017 flytter vi inn i nytt studenthus på campus. Her får vi en større konsertscene og mer plass slik at vi kan arrangere flere større arrangementer.

Samfunnet har flere undergrupper. Disse gruppen får støtte av SiG til å drive studentsosialt arbeid som for eksempel friluftsliv, idrett, musikk og lignende. Det som skjer i de forskjellige gruppene er egentlig opp til deg! Dersom du savner en undergruppe for dine interesser så er det bare å starte opp en ny, eller starte opp igjen en tidligere aktiv gruppe. Det kan hvert år søkes SiG’s generalforsamling om penger til drift/materiell.

Studentsamfunnet blir drevet av 12 studenter som utgjør et styre. Styret har ansvar for den daglige driften av kroa. I tillegg til styret har vi ca. 50 frivillige som jobber før, under og etter kroene, og på tirsdagskaféen, for å sørge for at kroa går rundt.

SiG er medlemsbasert, det betyr at du må være medlem for å være med i undergruppene. Medlemskap koster kr.350,- i skoleåret. Som medlem får du mange gode fordeler som gratis eller billigere inngang på våre arrangementer og rabatter på flere av våre arrangementer, samt rabatter på noen utvalgte sportsbutikker, spisesteder m.m. Følg med på våre hjemmesider eller følg oss på facebook for å få med deg alle arrangementer og gode tilbud.

Vi trenger også frivillig hjelp til våre arrangementer. Som frivillig får du egne gode avtaler.

Følg oss på:
Facebook @StudentsamfunnetIGrenland
Snapschat @StudentsamfunnetIGrenland