Hvilke studentaktiviteter finnes på campus Rauland?

Følg facbookgruppen Rauland SFO (studentfritidsordning). 

En gruppe for studenter på Rauland der det legges ut informasjon det som skjer – turer, fester, skoleting, kjøring osv.