Har USN studentdemokrati og hvordan kan jeg engasjere meg?

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Mer informasjon om studentdemokratiet og hvordan du kan engasjere deg finner du på studendemokratiet sine nettsider.