Kan jeg få hjelp med tilrettelegging av studiesituasjonen min?

Du kan studere selv om du har en funksjonsnedsettelse eller av andre grunner trenger tilrettelegging i studiesituasjonen.

Les mer på våre sider om tilrettelegging.